Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Na temelju čl. 76. stavka 1. i čl. 80 stavka 2. ZJN 2016 ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja ili s njime povezane osobe u odnosu u sukobu interesa, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja.


Repozitorij