Mobilnost osoblja

O mobilnosti osoblja

Razmjena sveučilišnih djelatnika Razmjena sveučilišnih djelatnika vrlo je važan vid internacionalizacije Sveučilišta u Puli te obuhvaća različite vidove međunarodnih aktivnosti. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Puli pruža organizacijsku potporu m obilnim sveučilišnim djelatnicima koji surađuju s kolegama na partnerskim sveučilištima.

  • Nastavno osoblje - osobe u znanstveno - nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata koje su zaposlene na Ugovor o radu na Sveučilištu u Puli ili na ustrojbenoj jedinici Sveučilišta kao i znanstveni novaci koji su uključeni u izvedbu nastave.
  • Nenastavno osoblje - stručno i administrativno osoblje na Sveučilištu u Puli ili na ustrojbenoj jedinici Sveučilišta zaposleno na Ugovor o radu, npr. djelatnici u referadama, računovodstvu, uredima za međunarodnu suradnju, knjižnicama itd.

Detaljnije:

O trajanju mobilnosti i financijskoj potpori: 

Više:

Vrste razmjena

Mobilnost u svrhu održavanja nastave (STA) – samo za nastavno osoblje

Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja (STT)

  • Kod aktivnosti podučavanje sudionici moraju imati znanstveno - nastavno zvanje ili umjetničko - nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta. Također je moguće sudjelovanje zaposlenika u statusu znanstvenog novaka uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave.
  • Kod aktivnosti osposobljavanje sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Mobilnost u svrhu podučavanja moguće je ostvariti na inozemnim visokoškolskim ustanovama s kojim Sveučilište u Puli ima potpisan Erasmus+ institucionalni ugovor uz uvjet da nastavnik održi najmanje 8 sati nastave tjedno. To ne znači da zaposlenik prilikom prijave na Natječaj ne može odabrati i visokoškolske institucije s kojima takav ugovor ne postoji. Važno je da se u takvim slučajevima na vrijeme kontaktira Ured za međunarodnu suradnju kako bi se pokrenuo postupak potpisivanja ugovora.

Kod osposobljavanja vrijedi isto pravilo uz iznimku osposobljavanja na institucijama koje nemaju status visokoškolske institucije s kojima nije potrebno sklopiti institucionalni ugovor. Pri pronalasku odgovarajućih ponuda za osposobljavanje od velike je koristi mrežna platforma IMOTION namijenjena osoblju visokoškolskih ustanova.

Natječaji

Natječaji za financiranje mobilnosti osoblja u okviru programa Erasmus+ raspisuju se nekoliko puta godišnje ovisno o financijskim ciklusima zadanim od strane Agencije za Mobilnost i programe EU. Svi natječaji vezani za mobilnost objavljuju se na mrežnim stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.


Obavijest o zaprimljenim i odobrenim prijavama za prvi Erasmus+ natječaj za nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u akademskoj godini 2020./2021. za period od 22. listopada 2020. do 23. studenog 2020. (projekt broj 2020-1-HR01-KA103-077157)

Dominik Tomislav Vladić

Erasmus+ povjerenstvo za odabir kandidata (Odluka rektora, KLASA: 605-01/20-01/48, URBROJ: 380-01-01-20-2) u okviru prvog Erasmus+ natječaja za osoblje, projekt broj 2020-1-HR01-KA103-077157 dana 23. studenog 2020. ocijenilo je tri pristigle prijave zaprimljene putem online prijave u periodu od 22. listopada 2020. do 23. studenog 2020.:

  • prof. dr. sc. Alfio Barbieri (stručno osposobljavanje)
  • dr. sc. Ivona Peternel (stručno osposobljavanje)
  • dr. sc. Sunčana Tuksar (stručno osposobljavanje)

Obavijest o zaprimljenim i odobrenim prijavama za prvi Erasmus+ natječaj za nastavno i nenastavo osoblje Sveučilišta u akademskoj godini 2020./2021. za period od 16.-22.10.2020. (projekt broj 2020-1-HR01-KA103-077157)

Ivica Petrinić

Erasmus+ povjerenstvo za odabir kandidata (Odluka rektora, KLASA: 605-01/20-01/48, URBROJ: 380-01-01-20-2) u okviru prvog Erasmus+ natječaja za osoblje, projekt broj 2020-1-HR01-KA103-077157 dana 22.10.2020. ocijenilo je jednu pristiglu prijavu zaprimljenu putem online prijave u periodu od 16. do 22.10.2020.:

Prvi Erasmus+ natječaj za osoblje Sveučilišta - akademska godina 2020./2021.

Ivica Petrinić

Ured za partnerstvo i projekte dana 16. listopada 2020. godine objavljuje prvi natječaj za osoblje za akademsku godinu 2020./2021., u okviru Erasmus+ programa. 

Obavijest o izmjeni institucije mobilnosti - dr. sc. Sunčana Tuksar

Ivica Petrinić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u kontekstu optimalne iskorištenosti sredstava projekta broj 2019-1-HR01-KA103-060272 omogućilo je kandidatima koji su već odabrani na mobilnost da izmijene instituciju i program rada mobilnosti.