Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odbori, vijeća i povjerenstva

Glavni odbor za kvalitetu

Mandat: od 1. ožujka 2020. godine do 28. veljače 2022. godine

 1. dr. sc. Roberta Kontošić Pamić, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 2. izv. prof. dr.s c. Kristina Riman, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 3. doc. dr. sc. Tanja Habrle, predstavnikca Fakulteta za talijanske, interdisciplinarne i kulturološke studije u Puli
 4. doc. dr. sc. Emina Pustijanac, predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 5. prof. dr. sc. Dragica Bobinac, predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 6. doc. art. Ivan Šverko, predstavnik Muzičke akademije u Puli
 7. prof. dr. sc. Bernard Franković, predstavnik Odjela za tehničke studije
 8. izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 9. doc. dr. sc. Mihovil Dabo, predstavnik Filozofskog fakulteta u Puli
 10. dr. sc. Bruno Dobrić , predstavnik Sveučilišne knjižnice u Puli
 11. Dragana Belas, predstavnica Studentskog centra Pula
 12. Vesna Mijatović, dipl. iur., predstavnica nenastavnog osoblja
 13. Kristian Bošnjak, predstavnik Studentskog zbora
 14. Ines Pruginić, predstavnica Studentskog zbora

Odbor za financijsko poslovanje

Mandat: od 19. prosinca 2019. godine do 18. prosinca 2021. godine

 1. Prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare, prorektorica za upravljanje resursima
 2. Prof. dr. sc. Robert Zenzerović, predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma ''Dr. Mijo Mirković'' u Puli
 3. Doc. dr. sc. Lorena Lazarić, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 4. Sanja Dolenec, mag. oec., asistentica, predstavnica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli
 5. Doc. dr. sc. Paolo Paliaga, predstavnik Odjela za prirodne i zdravstvene studije u Puli
 6. Doc. dr. sc. Irena Hrstić, predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 7. Doc. art. Domeniko Briški, predstavnik Muzičke akademije u Puli
 8. Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, predstavnik Odjela za tehničke studije u Puli
 9. Ingrid Hrga, mag. oecc., predstavnica Fakulteta informatike u Puli
 10. Prof. dr. sc. Nevio Šetić, predstavnik Filozofskog fakulteta u Puli
 11. Janko Silvano, dipl. ing., predstavnik Sveučilišne knjižnice u Puli

Odbor za izdavačku djelatnost

Mandat: od 1. svibnja 2017. do 30. travnja 2021. godine.

 1. Doc. dr. sc. Danijela Rabar, kao predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 2. Doc. dr. sc. Daniel Mikulaco, kao predstavnik Filozofskog fakulteta u Puli
 3. Doc. dr. sc. Kristina Riman, kao predstavnika Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 4. Doc. mr. art. Sofija Cingula, kao predstavnica Muzičke akademije u Puli
 5. Doc. dr. sc. Tijana Vukić, kao predstavnica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli
 6. Doc. dr. sc. Siniša Sovilj, kao predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 7. Petra Burić, mag. ing. biotechn., kao predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 8. Prof. dr. sc. Bernard Franković, kao predstavnik Odjela za tehničke studije
 9. Tea Grujić, viša knjižničarka, kao predstavnica Sveučilišne knjižnice u Puli

Odbor za nastavu i studente

Mandat: od 1. ožujka 2020. godine do 28. veljače 2022. godine

 1. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju
 2. Izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 3. Izv. prof. dr. sc. Iva Blažević, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 4. Doc. dr. sc. Nikola Vojnović, predstavnik Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli
 5. Doc. dr. sc. Emina Pustijanac, predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 6. Prof. dr. sc. Dragica Bobinac, predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 7. Izv. prof. dr. sc. Lada Duraković, predstavnica Muzičke akademije u Puli
 8. Doc. dr. sc. Nicoletta Saulig, predstavnica Odjela za tehničke studije
 9. Doc. dr. sc. Darko Etinger, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 10. Izv. prof. dr. sc. Sandra Tamaro, predstavnica Filozofskoga fakulteta u Puli
 11. Anamarija Banković, predstavnica Ureda za studente i obrazovne programe
 12. Kristian Bošnjak, student
 13. Ines Pruginić, studentica

Odbor za znanstveni i umjetnički rad

Mandat: od 22. prosinca 2020. do 22. prosinca 2024. godine

 1. Prof. dr. sc. Marinko Škare, prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju
 2. Doc. dr. sc. Ines Kovačić, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanost u Puli
 3. Doc. dr. sc. Nataša Urošević, predstavnica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli
 4. Doc. dr. sc. Paolo Paliaga, predstavnik Fakulteta prirodnih znanosti u Puli
 5. Prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, predstavnica Tehničkog fakulteta u Puli
 6. Prof. dr. sc. Manuel Benazić, predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» u Puli
 7. Izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 8. Izv. prof. dr. sc. Andrea Matošević, predstavnik Filozofskog fakulteta u Puli
 9. Prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić, predstavnik Medicinskog fakulteta u Puli
 10. Doc. art. Franko Božac, predstavnik Muzičke akademije u Puli
 11. Nives Franić, predstavnica Sveučilišne knjižnice u Puli
 12. Izv. prof. sc. Mauro Dujmović, predstavnik ostalih znanstvenih područja.

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Mandat: od 22. prosinca 2020. do 22. prosinca 2024. godine

 1. Prof. dr. sc. Ines Kersan Škabić, voditeljica Ureda za akademsko priznavanje u Puli
 2. Doc. dr. sc. Gioconda Millotti, predstavnica Fakulteta prirodnih znanosti u Puli
 3. Doc. dr. sc. Goran Oreški, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 4. Vesna Ivanović Ocwirk, v. pred. Predstavnica Muzičke akademije u Puli
 5. Marieta Djaković, v. pred., predstavnica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i
  kulturološke studije u Puli
 6. Izv. prof. dr. sc. Danijela Rabar, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 7. Dr. sc. Damir Karabaić, pred., predstavnik Tehničkog fakulteta u Puli
 8. Doc. dr. sc. Marina Diković, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 9. Dijana Majstorović, v. pred., predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 10. Izv. prof. dr. sc. Igor Duda, predstavnik Filozofskog fakulteta u Puli
 11. Vesna Mijatović, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta

Stegovno povjerenstvo

Mandat: od 22. prosinca 2020. do 22. prosinca 2022. godine

 1. Doc. dr. sc. Oliver Radolović
 2. Doc. dr. sc. Siniša Miličić
 3. Đeni Zuliani, v. pred.
 4. Ines Pruginić, studentica
 5. Greta Terman dipl. iur.

Zamjenici članova stegovnog povjerenstva

 1. Doc. dr. sc. Maurizio Levak
 2. Mr. art. Elda Krajcar Percan
 3. Sunčana Tuksar, v. pred.
 4. Denis Prenkaj, student
 5. Ivana Mrvoš, dipl. iur.