Upute za Erasmus+ studijski boravak za odlazne studente u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnost

Upute se odnose na odabrane studente putem Natječaja za mobilnost studenata u Erasmus+ svrhu studijskog boravka

Sve informacije o Erasmus+ programu i aktivnostima unutar njega mogu se pronaći na službenim stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na poveznici Ured za partnerstvo i projekte –  Erasmus+ program.

Studenti su obavezni, nakon zaprimanja potvrde o prihvaćanju od strane Sveučilišta Jurja Dobrile u Pulu (u daljnjem tekstu UNIPU), a naročito prije dolaska na potpisivanje Ugovora o financiranju, pročitati Upute za odabrane studente, kako bi se na vrijeme upoznali sa svim svojim pravima i obvezama.


Obveze studenta prije odlaska na mobilnost

Ured za partnerstvo i projekte UNIPU-a nominira studente na inozemna Sveučilišta i to za zimski semestar do 15. lipnja tekuće akademske godine, a za ljetni semestar do 15. studenog tekuće akademske godine;

 1. Nakon nominacije studenta i prije odlaska na mobilnost, student se informira na mrežnim stranicama inozemnog Sveučilišta na koje odlazi o rokovima za prijavu i potrebnoj dokumentaciji za slanje;
 2. Potrebnu dokumentaciju student šalje samostalno na inozemno Sveučilište;
 3. Student treba zatražiti izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO karticu) u nadležnom uredu HZZO-a (u slučaju da već ne posjeduje važeću za planirani period mobilnosti) ili ugovoriti policu putnog zdravstvenog osiguranja koja će pokrivati period mobilnosti studenta. Za studente koji odlaze na mobilnost u zemlje EU, kao dokaz zdravstvenog osiguranja dovoljna je EKZO kartica, dok je za sve ostale zemlje potrebno ugovoriti policu osiguranja (student sam bira osiguravajuću kuću);
 4. Student je obavezan u dogovoru sa ECTS kordinatorom matične sastavnice popuniti Ugovor o učenju (Learning Agreement) i dostaviti ga u Ured za partnerstvo i projekte sa pripadajućim potpisima na dijelu „Before the Mobility“. Dokument Learning Agreement pronađi na dnu poveznice. Upute o pravilnom popunjavanju Ugovora o učenju (Learning Agreementa) su vidljive  na dnu poveznice;
 5. Student prima na e-mail adresu Ugovor sa financiranjem sa UNIPU koji je obavezan elektronski popuniti te po pozivu doći osobno u Ured za partnertsvo i projekte i vlastoručno potpisati;
 6. Student je obavezan prije odlaska na mobilnost upisati novu akademsku godinu na UNIPU te Uredu za partnerstvo i projekte dostaviti potvrdu od nadležnog Ureda za studente i obrazovne programe na UNIPU;
 7. Student će prije odlaska na mobilnost primiti e-mail obavijest za on-line jezičnu procjenu poznavanja jezika mobilnosti (OLS – Online Linguistic Support);
 8. Obavljena prva jezična procjena preduvjet je za odlazak na mobilnost;
 9. Student stječe pravo na isplatu financijske potpore uz dostavljenu EKZO karticu/policu osiguranja, obavljenu on-line jezičnu procjenu i uredno popunjen i potpisan Ugovor o učenju (Learning Agreement) - Before the Mobility;
 • Student mora čuvati originalnu dokumentaciju, dok preslike može dostaviti mailom (skenirane), osobno ili poslati poštom.
 • Isplata se vrši u kunama na žiro račun naveden u Ugovoru o financiranju, 80% prije odlaska i 20% po povratku s mobilnosti.

 

Obveze tijekom mobilnosti

 • Izmjene kolegija student treba prethodno dogovoriti s ECTS koordinatorom na matičnoj sastavnici kao i u dogovoru sa koordinatorom na inozemnom Sveučilištu te unijeti u Ugovor o učenju (Learning agreement) isključivo u dijelu During the Mobility u roku od pet (5) tjedana od početka mobilnosti. Izmjene moraju biti potpisane, a prihvatljiv je i skenirani potpis;
 • Potrebno je ostvariti ugovoreno trajanje mobilnosti (datumi navedeni u Ugovoru o financiranju između studenta i UNIPU-a), a o eventualnim izmjenama trajanja mobilnosti na vrijeme obavijestiti Ured za partnerstvo i projekte;
 • U slučaju da student želi produljiti svoj boravak na inozemnoj instituciji, o istom je obavezan pismeno (putem e-maila) obavijestiti Ured za partnerstvo i projekte najmanje mjesec dana prije datuma isteka mobilnosti definiranog u Ugovoru o financiranju između studenta i UNIPU-a. O produljenju mobilnosti odlučuje Ured za partnerstvo i projkete na temelju dodijeljenih financijskih sredstava;
 • Prije odlaska sa inozemnom Sveučilišta, student treba zatražiti od inozemnog Erasmus+ koordinatora (ili Ureda za međunarodnu suradnju) da ispuni dio Ugovora o učenju (Learning Agreement) koji se odnosi na završetak mobilnosti (After the Mobility) gdje mora navesti datume mobilnosti te ostvarene ocjene i ECTS bodove. Kod nekih inozemnih Sveučilišta izdavanje navedenog dokumenta može kasniti i dokument može biti poslan naknadno (e-mailom ili poštom).

 

Obveze po povratku s mobilnosti

Student će primiti automatski e-mail poziv za ispunjavanje on-line završnog izvješća (Erasmus+ Final Report);

 • Prije isteka mobilnosti, student će primiti automatski e-mail poziv za obavljanje on-line jezične procjene kojoj je svrha procijeniti znanje jezika koje je student stekao tijekom mobilnosti u odnosu na prvu procjenu. U slučaju da je rezultat prve jezične procjene bio C2, student je oslobođen ispunjavanja druge jezične procjene;
 • Student mora dostaviti Uredu za partnerstvo i projekte dio Ugovora o učenju (Learning Agreement) koji se odnosi na završetak mobilnosti – After the Mobility - Recognition document – koji sadrži popis kolegija i ostvarenih ECTS-a te datume početka i završetka mobilnosti. Dokument je važeći sa potpisom i pečatom inozemnog Sveučilišta. U slučaju da inozemno Sveučilište i dalje koristi zasebne dokumente, Transcript of Records i Statement of Host Institution, Ured za partnerstvo i projekte prihvaća i te dokumente uz uvjet da su uredno potpisani i pečatirani;
 • U slučaju nepoloženog/ih, a upisanog/ih kolegija, student je obavezan pismeno se očitati te obrazložiti razlog istog;
 • Dostavljeni dokumenti – Learning Agreement – Before, During i After the Mobility (ili zasebni dokumenti: Transcript of Records i Statement of Host Institution), ispunjena druga jezična procjena, ispunjen Erasmus+ Final Report te obrazloženje za eventualni nepoloženi kolegij, preduvjeti  su za isplatu preostalih 20% iznosa financijske potpore;
 • Priznavanje kolegija po povratku sa mobilnosti student odrađuje u dogovoru sa ECTS koordinatorom matične sastavnice te se priznati kolegiji upisuju studentu u sustav na temelju Potvrde o priznavanju studijskog razdoblja


Datoteke za preuzimanje