Obavijesti projekta 3DandVRforVET
U organizaciji Jutarnjeg lista, 30. listopada održano  je online izdanje okruglog stola naziva „Što Europa radi u mojoj regiji? – Ekonomski razvoj i inovacije“. Generalni menadžer projekta „3DandVRforVEt“, izv. prof. dr. sc. Sven Maričić tom je prilikom predstavio dosadašnje rezultate projekta.
U okviru projekta „3DandVRforVET“ održan je međunarodni sastanak projektnog konzorcija u virtualnom izdanju. Centralna tema sastanka bila je prezentacija dovršenog intelektualnog rezultata – Priručnika za učenike medicinskih i tehničkih škola – „Recepti za 3D iskustva“.
U okviru projekta „3DandVRforVET“ izv. prof. dr. sc. Sven Maričić gostovao je tri dana (od 12. do 14. listopada) u Medicinskoj školi Pula, predstavljajući rezultate projekta. Priručnik za medicinske škole, naziva „Recipes for 3D experience“ predstavljen je učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda.
Sredinom srpnja održan je drugi online međunarodni sastanak partnerskog konzorcija u okviru projekta „3DandVRforVET“. Voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Sven Maričić otvorio je sastanak predstavivši plan rada te ključne teme sastanka. Voditeljica Ureda za partnerstvo i projekte dr. sc. Ivona Peternel najavila je financijske i administrativne aktivnosti koje slijede u narednom periodu.
Delegacija Sveučilišta u posjeti...
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile, prof. Alfio Barbieri, pomoćnik rektora izv. prof. Sven Maričić i dr. sc. Ivona Peternel posjetili su Mediteranski institut za istraživanje života - MedILS. U sklopu projekta 3D and VR for VET gdje je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli glavni partner, s kolegama u MedILS-u sudjelovali su i na stručnim radionicama.
U okviru projekta „3D and Virtual Reality Technologies for VET“ održana je online konferencija u organizaciji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Znanstveno – tehnološkog instututa VISIO. Na konferenciji su sudjelovali voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Sven Maričić, prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju prof. dr. sc. Marinko Škare, akademik Miroslav Radman (Mediteranski institut za istraživanje života - MediLS) , dr. Branka Bernard (MediLS), Mladen Merćep (MediLS ), Tinka Vidović (MediLS), Damir Medved (Ericsson Nikola Tesla), izvjestitelj Europskog parlamenta za program Digitalna Europa Valter Flego, europska inovatorica 2017. godine Michela Magaš te umjetnica Martine – Nicole Rojina.
U okviru projekta „3D and Virtual Reality Technologies for VET“ delegacija Mediteranskog instituta za istraživanje života (MediLS) u sastavu dr. Branka Bernard, dr. Mladen Merćep i Tinka Vidović boravila je na pulskom Sveučilištu.
Održan uvodni sastanak projekta „3D...
U okviru Erasmus+ projekta „3D and Virtual Reality Technologies for VET“ - 3DandVRforVET, projektni broj: 2019-1-HR01-KA202-061006 5. i 6. svibnja 2020. godine održan je uvodni sastanak partnerskog konzorcija. Sukladno trenutnim okolnostima, dvodnevni je sastanak održan virtualno. Projektni menadžer izv.prof.dr.sc. Sven Maričić otvorio je međunarodni sastanak uvodnom riječi te najavio izv. prof. dr. sc. Valtera Boljunčića - Prorektora za suradnju, inovacije i transfer tehnologija.