Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Popis svih djelatnika Ureda

Marija Pržiklas Ribarić

 • Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 • Medicinski fakultet u Puli

Nikša Minić

 • Fakultet informatike u Puli

Kristina Alviž Rengel, Anja Bernobić

 • Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
 • Tehnički fakultet u Puli

Noris Rosanda

 • Filozofski fakultet u Puli
 • Fakultet prirodnih znanosti u Puli

Sandra Žajgar

 • Muzička akademija u Puli
 • Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Ured za studente i obrazovne programe

  Stručni suradnik

  Anja Bernobić, spec. publ. adm.

  anja.bernobic@unipu.hr   Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a), kabinet br. 7   052/377-006

  Nikša Minić, mag.

  niksa.minic@unipu.hr   kabinet 7, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)   052/377-010

  Marija Pržiklas Ribarić, dipl. oec.

  marija.prziklas.ribaric@unipu.hr   Preradovićeva 1, kabinet 8   052/377 010

  Noris Rosanda, mag. ing. agr.

  noris.rosanda@unipu.hr   kabinet 4, Preradovićeva 1   052/377-043

  Sandra Žajgar, mag.oec.

  sandra.zajgar@unipu.hr   kabinet 4, Preradovićeva 1   052/377-043