POPIS DJELATNIKA:

UNWTO Affiliate Member


Popis svih djelatnika Ureda

Anamarija Banković, Romeo Razum

 • Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 • Medicinski fakultet u puli
 • Odjel za prirodne i zdravstvene studije
 • Odjel za tehničke studije

Kristina Alviž Rengel, Nikša Minić 

 • Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
 • Fakultet informatike u Puli

Noris Rosanda

 • Filozofski fakultet u Puli

Sandra Žajgar

 • Muzička akademija u Puli
 • Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Ured za studente i obrazovne programe

  Asistent

  Kristina Alviž Rengel, mag. prim. educ.

    Email    

  Stručni suradnik

  Anamarija Banković, dipl. oec.

    Email   kabinet 8, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)   052/377 010

  Anja Bernobić, spec. publ. adm.

    Email     052/377-006

  Nikša Minić, mag.

    Email   kabinet 7, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)   052/377-006

  Marija Pržiklas Ribarić, dipl. oec.

    Email   8   052/377 010

  Romeo Razum, dipl. oec.

    Email   kabinet 8, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)   052/377-010

  Noris Rosanda, mag. ing. agr.

    Email   kabinet 16, Ronjgova 1   052/377-515

  Sandra Žajgar, mag.oec.

    Email   kabinet 16, Ronjgova 1   052/377-515