Doktorska radionica 2015.

Povijest svakodnevice u socijalističkoj Jugoslaviji
Pula, 10-12. lipnja 2015.

U organizaciji CKPIS-a od 10. do 12. lipnja 2015. na Sveučilištu u Puli održana je Doktorska radionica: Povijest svakodnevice u socijalističkoj Jugoslaviji na kojoj je sudjelovalo 12 doktoranada, tri predavača i sedam diskutanata sa sveučilišta i instituta u Beogradu, Berlinu, Firenci, Kopru, Münchenu/Regensburgu, Potsdamu, Sarajevu, Skopju, Zagrebu i Puli. Više informacija na engleskom.