Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata natječaja nakon provedenog postupka prigovora utvrđuje konačnu rang-listu studenata i studentica koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019.

Svi studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju sukladno navedenim konačnim rezultatima dužni su se u što kraćem roku javiti na adresu elektroničke pošte bmacanov@unipu.hr, a radi dogovoranja termina potpisivanja Ugovora.

Popis obavijesti