Stipendije se dodjeljuju studentima/cama završnih godina Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", koji studiraju na studijskim smjerovima srodnima sa turizmom i financijama. Iznos stipendije je 1.000,00 kn mjesečno, a razdoblje stipendiranja je od 1.10.2018. do 30.9.2019. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija imaju studenti završnih godina (3. godina preddiplomskog studija ili 2. godina diplomskog studija) koji su redoviti studenti Fakulteta ekonomije i turizam i koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

  • Da su redovni studenti Fakulteta ekonomije i turizam "Dr. Mijo Mirković" u Puli
  • Da ne primaju drugu stipendiju od druge pravne osobe koja obvezuje na zasnivanje radnog odnosa po završetku školovanja. 

Obveze stipendista tokom razdoblja stipendiranja i po završetku stipendiranja: 

  • Stipendist se obvezuje redovno obavljati stručnu praksu u Uniline d.o.o. u trajanju od 3 mjeseca tokom razdoblja stipendiranja
  • Stipendist se obvezuje završiti studiranje u roku (najkasnije do 30.11.2019.)
  • Stipendist se obvezuje odmah po završetku redovnog studiranja s Unilineom d.o.o. sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme uz uvjet probnog roka
  • Stipendist se obvezuje ostati u radnom odnosu 12 mjeseci
  • Stipendist se obvezuje Unilineu dostaviti dokaz o redovnom završetku školovanja najkasnije do 30.11.2019.
  • Stipendist je obavezan kod potpisivanja Ugovora o stipendiranju predati jednu bjanko zadužnicu na iznos cjelogodišnje stipendije solemniziranu od strane javnog bilježnika

Detaljnije o prijavi pročitajte na stranici Natječaja:

 

Popis obavijesti