Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ekonomija inovacija i IT

Ekonomika inovacija i IT

Ekonomika inovacija i IT


OSNOVNI PODACI

Šifra:

201232

ECTS:

6.0

Nositelji:

Izvođači:

dr. sc. Katarina Justić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Sven Maričić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Dean Sinković - Seminar
prof. dr. sc. Marinko Škare - Seminar

izv. prof. dr. sc. Sven Maričić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dean Sinković - Predavanja
prof. dr. sc. Marinko Škare - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Pos. inf. diplomski 2 semestar - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Pos. inf. diplomski 2 semestar - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Pos. inf. diplomski 2 semestar - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Pos. inf. diplomski 2 semestar - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika


TERMINI KONZULTACIJA