Na Odjelu za tehničke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2018./2019. promovirani su sljedeći prvostupnici inženjeri strojarstva:

Student

Naslov završnog rada

Marko Floridan

Ugradnja liftova na putnički brod

Roni Krbavčić

Mjerenje kompresije motora pomoću 2-kanalnog osciloskopa

Masimo Margetić

Mjerenje buke klimatizacijskog uređaja

Matija Štimac

Određivanje dubine nitrokarburiranja površinski otvrdnutih čelika metodom

Samir Grudić

Zavarivanje raznorodnih čelika – MAG postupkom zavarivanja

Saša Bukarica

Primjena zračnih ventila u vodoopskrbnim cjevovodima

Armando Milovan

Obrada i kontrola proizvoda uporabom tokarskog stroja

Miroslav Pranjić

Uređaji za mjerenje plinova i senzori ispušnog sustava automobila

Popis obavijesti