Rezultati drugog kolokvija te ukupni bodovi iz kolegija Matematika 2.  Pismeni ispit iz kolegija Matematika 1 te Matematika 2 (za studente koji pišu ispit) je u ponedjeljak 18.6.2018. u 17.00 sati (dvorana 302.

Usmeni ispit kao i upis ocjena održat će se u tjednu nakon 18.6.

izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić

 

 

MATEMATIKA 2

           

Prolaz

 

Ime

Prezime

1. kolokvij

1. kolokvij-P

2. kolokvij

2. kolokvij- P

1. kolokvij

2. kolokvij

Ukupno

Dijana

Galović

0

/

0

0

NE

NE

 

Luka

Tadijanović

0

/

/

/

NE

NE

 

Ana

Ergotić

10,5

/

6

4

DA

NE

 

Mateo

Žiković

7,5

10

8

5

DA

DA

18-usmeni

Toni

Racan

5

/

/

11

NE

DA

 

Natan

Mučić

3

2

3

/

NE

NE

 

Mišo

Sever

9

/

/

/

DA

NE

 

Domagoj

Grahovac

9,5

/

8,5

/

DA

DA

18-usmeni

Dean

Ivančić

4

13

0

0,5

DA

NE

 

Vjekoslav

Šetić

0

13

0

0

DA

NE

 

Mateo

Bošnjak

2,5

13

8

/

DA

DA

21

Moris

Šešum

8

/

0

5

DA

NE

 

Robert

Vukoja

12

/

/

9

DA

DA

21

Roko

Stipanić

9

/

11

/

DA

DA

20

Matija

Jurcan

18

/

15,5

/

DA

DA

33,5

Vedran

Zadković

4,5

12

/

3,5

DA

NE

 
Popis obavijesti