Usmeni ispit održat će se u četvrtak 8.2.2018. u 18:00 sati. Na usmeni se pozivaju studenti pod rednim brojem 1, 7 i 11. Ostali mogu doći na uvid radova i konsultacije.

Mehanika I – rezultati pismenog ispita

održanog 6.2.2018. u 17:00

Rbr.

JMBAG

Ime

Prezime

Rbr. izlaska

Bodova
%

Ocjena pismenog

1.

0303076452

Mateo

Bošnjak

1

41

1

2.

0303076356

Domagoj

Grahovac

1

16

1

3.

0035203491

Matija

Jurcan

1

Pr

2

4.

2421004781

Robert

Krajačić

1

Pr

3

5.

0248061107

Natan

Mučić

1

NP

 

6.

0069074249

Toni

Racan

1

NP

 

7.

0303076447

Igor

Savić

1

35

1

8.

0303080093

Mišo

Sever

1

40

1

9.

0303076405

Roko

Stipanić

1

18

1

10.

0233007449

Vjekoslav

Šetić

1

0

1

11.

0303076489

Robert

Vukoja

1

66

3

12.

0069059761

Vedran

Zadković

1

Pr

2

13.

0303079113

Mateo

Žiković

1

0

1

 

NP - nije pristupio ispitu

Pr - priznaje se ispit

 

Usmeni ispit održat će se u četvrtak 8.2.2018. u 18:00 sati. Na usmeni se pozivaju studenti pod rednim brojem 1, 7 i 11. Ostali mogu doći na uvid radova i konsultacije.

Popis obavijesti