Sveučilišni prediplomski studij Računarstvo

Prikaz strukture studijskog programa s popisom obveznih i izbornih predmeta i brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu te brojem ECTS bodova

Godina studija:  I.

Semestar:  I.

PREDMET

 

P

V

S

ECTS

STATUS

Elektrotehnika

 

45

45

0

7

O

Programiranje

 

45

30

15

7

O

Matematika  I.

 

45

30

0

6

O

Engleski jezik I.*

 

30

15

0

4

O

Njemački jezik *

 

30

15

0

4

 

Talijanski jezik *

 

30

15

0

4

 

Strukture podataka i algoritmi

 

30

15

15

6

O

Ukupno

30

 

 

Semestar:  II.

PREDMET

 

P

V

S

ECTS

STATUS

Elektronika

 

45

30

0

7

O

Matematika II.

 

45

30

0

6

O

Građa računala

 

30

30

0

5

O

Baze podataka

 

30

15

0

4

O

Inženjerska grafika i konstruiranje

 

30

0

30

5

O

Multimedijalni sustavi

 

30

15

0

3

O

Ukupno

30

 

Godina studija:  II.

Semestar: III.

PREDMET

 

P

V

S

ECTS

STATUS

Računalne mreže

 

45

0

30

6

O

Statistika

 

30

30

0

6

O

Signali i sustavi

 

30

15

0

4

O

Digitalna elektronika

 

45

0

30

6

O

Engleski jezik II. *

 

30

0

15

4

O

Njemački jezik II. *

 

30

0

15

4

 

Talijanski jezik II. *

 

30

0

15

4

 

Izborni predmet I

 

 

 

 

4

I

Ukupno

30

 

Izborni predmeti I

PREDMET

 

P

V

S

ECTS

STATUS

Informatizacija uredskog poslovanja

 

30

15

0

4

I

Digitalni sustavi

 

30

15

0

4

I

Robotika

 

30

15

0

4

 

Industrijski i ugradbeni sustavi

 

30

15

0

4

I

Mehatronika

 

30

15

0

4

I

 

Semestar:  IV.

PREDMET

 

P

V

S

ECTS

STATUS

Sigurnost računalnih sustava

 

30

0

30

5

O

Operacijski sustavi

 

45

0

30

6

O

Napredne tehnike programiranja

 

30

30

0

5

O

Stručna praksa

 

0

60

0

5

O

Računalni  praktikum I  

 

0

60

0

5

O

Izborni predmet II

 

 

 

 

4

I

Ukupno

30

 

Izborni predmeti II

PREDMET

 

P

V

S

ECTS

STATUS

Uvod u umjetnu inteligenciju

 

30

15

0

4

I

Internet stvari

 

30

15

0

4

I

Bioinformatika

 

30

15

0

4

I

Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada

 

30

0

15

4

I

Godina studija:  III.

Semestar:  V.

PREDMET

 

P

V

S

ECTS

STATUS

Dinamičke WEB aplikacije

 

45

45

0

8

O

Informacijski sustavi

 

45

30

0

6

O

Operacijska istraživanja

 

45

30

0

6

O

Programsko inženjerstvo

 

30

30

15

6

O

Izborni predmet III

 

 

 

 

4

I

Ukupno

30

 

Izborni predmeti III

PREDMET

 

P

V

S

ECTS

STATUS

Digitalna obrada signala

 

30

15

0

4

I

CAD/CAM sustavi

 

15

0

30

4

I

Modeliranje i simulacija

 

30

15

0

4

I

 

Semestar:  VI.

PREDMET

 

P

V

S

ECTS

STATUS

Informacijska tehnologija i društvo

 

30

0

30

5

O

Računalni praktikum II

 

15

45

0

5

O

Poslovno komuniciranje

 

30

30

0

5

O

Izborni predmet IV

 

 

 

 

4

I

Upravljanje troškovima

 

30

0

30

4

O

Završni rad

 

 

 

 

7

O

Ukupno

30

 

Izborni predmeti IV

PREDMET

 

P

V

S

ECTS

STATUS

Sustavi temeljeni na znanju

 

15

15

15

4

I

Upravljanje mrežnim sustavima

 

30

0

15

4

I

Kvaliteta u informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji

 

30

0

15

4

I

* Obavezan upis jednoga stranog jezika (nastavak iz srednje škole)


Ispis predmeta

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj