Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Odjel za tehničke studije

Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo

Popis kolegija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 IT Primjena (165082)
Maričić, S.
0,0,0
45
(30A+15P )
1 INFO
6.0 Matematika I (165083)
Boljunčić, V.
0,0,0
90
(45A+45P )
1 INFO
6.0 Materijali I (165085)
Pomenić, L.
0,0,0
60
(30A+30P )
1 INFO
6.0 Mehanika I (165086)
Kuzmić, M.
0,0,0
75
(45A+30P )
1 INFO
2.0 Osnove inžinjerskog proračuna (165087)
Franković, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
4.0 Tehnička dokumentacija - CAD (165089)
Milanović, M.
0,0,0
45
(30A+15P )
1 INFO
2.0 Upravljanje troškovima (167164)
Barbieri, A.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 2D Oblikovanje (165092)
Milanović, M.
0,0,0
30
(30A )
2 INFO
6.0 Elementi strojeva I (165094)
Buletić, S.
0,0,0
60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Matematika II (165091)
Boljunčić, V.
0,0,0
90
(45A+45P )
2 INFO
6.0 Materijali II (165096)
Pomenić, L.
0,0,0
60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Mehanika II (165098)
Tropša, V.
0,0,0
75
(45A+30P )
2 INFO
4.0 Programski alati I (165097)
Maričić, S.
0,0,0
45
(30A+15P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Alatni strojevi (171791)
Maričić, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
3 INFO
5.0 Čvrstoća (171785)
Karlović, D.
0,0,0
60
(30A+30P )
3 INFO
6.0 Elementi strojeva II (171786)
Buletić, S.
0,0,0
60
(30A+30P )
3 INFO
5.0 Osnove elektrotehnike i elektronike (171787)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30A+30P )
3 INFO
5.0 Statistika (171788)
Miličić, S.
0,0,0
60
(30A+30P )
3 INFO
5.0 Termodinamika (171792)
Franković, B.
0,0,0
60
(30A+30P )
3 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik I (171789)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
2.0 Njemački jezik I (171790)
Djaković, K.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mehanika fluida (171793)
Franković, B.
0,0,0
60
(30A+30P )
4 INFO
5.0 Organizacija proizvodnje (171798)
Sabatti, B.
0,0,0
60
(30A+30P )
4 INFO
5.0 Osnove poduzetništva (171794)
Šugar, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
4.0 Stručna praksa (171799)
Franković, B.
0,0,0
45
(45S )
4 INFO
6.0 Tehnologija I (171797)
Kršulja, M.
0,0,0
75
(45A+30P )
4 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik II (171795)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(30S )
4 INFO
2.0 Njemački jezik II (171796)
Djaković, K.
0,0,0
30
(30S )
4 INFO
3.0 3D oblikovanje (171800)
Maričić, S.
0,0,0
45
(30A+15P )
4 INFO
3.0 Osnove automatike (171801)
Saulig, N.
0,0,0
45
(30A+15P )
4 INFO
3.0 Tehnike spajanja (171802)
Kršulja, M.
0,0,0
45
(30A+15P )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 IT Primjena (165082)
Maričić, S.
0,0,0
45
(30A+15P )
1 INFO
6.0 Matematika I (165083)
Boljunčić, V.
0,0,0
90
(45A+45P )
1 INFO
6.0 Materijali I (165085)
Pomenić, L.
0,0,0
60
(30A+30P )
1 INFO
6.0 Mehanika I (165086)
Kuzmić, M.
0,0,0
75
(45A+30P )
1 INFO
2.0 Osnove inžinjerskog proračuna (165087)
Franković, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
4.0 Tehnička dokumentacija - CAD (165089)
Milanović, M.
0,0,0
45
(30A+15P )
1 INFO
2.0 Upravljanje troškovima (167164)
Barbieri, A.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 2D Oblikovanje (165092)
Milanović, M.
0,0,0
30
(30A )
2 INFO
6.0 Elementi strojeva I (165094)
Buletić, S.
0,0,0
60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Matematika II (165091)
Boljunčić, V.
0,0,0
90
(45A+45P )
2 INFO
6.0 Materijali II (165096)
Pomenić, L.
0,0,0
60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Mehanika II (165098)
Tropša, V.
0,0,0
75
(45A+30P )
2 INFO
4.0 Programski alati I (165097)
Maričić, S.
0,0,0
45
(30A+15P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Alatni strojevi (171791)
Maričić, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
3 INFO
5.0 Čvrstoća (171785)
Karlović, D.
0,0,0
60
(30A+30P )
3 INFO
6.0 Elementi strojeva II (171786)
Buletić, S.
0,0,0
60
(30A+30P )
3 INFO
5.0 Osnove elektrotehnike i elektronike (171787)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30A+30P )
3 INFO
5.0 Statistika (171788)
Miličić, S.
0,0,0
60
(30A+30P )
3 INFO
5.0 Termodinamika (171792)
Franković, B.
0,0,0
60
(30A+30P )
3 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik I (171789)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
2.0 Njemački jezik I (171790)
Djaković, K.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mehanika fluida (171793)
Franković, B.
0,0,0
60
(30A+30P )
4 INFO
5.0 Organizacija proizvodnje (171798)
Sabatti, B.
0,0,0
60
(30A+30P )
4 INFO
5.0 Osnove poduzetništva (171794)
Šugar, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
4.0 Stručna praksa (171799)
Franković, B.
0,0,0
45
(45S )
4 INFO
6.0 Tehnologija I (171797)
Kršulja, M.
0,0,0
75
(45A+30P )
4 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik II (171795)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(30S )
4 INFO
2.0 Njemački jezik II (171796)
Djaković, K.
0,0,0
30
(30S )
4 INFO
3.0 3D oblikovanje (171800)
Maričić, S.
0,0,0
45
(30A+15P )
4 INFO
3.0 Osnove automatike (171801)
Saulig, N.
0,0,0
45
(30A+15P )
4 INFO
3.0 Tehnike spajanja (171802)
Kršulja, M.
0,0,0
45
(30A+15P )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj