Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo

Popis kolegija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 IT Primjena (200499)
Galinac Grbac, T.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
6.0 Matematika I (165083)
Boljunčić, V.; Grbac, N.
- 90
(45P+45A)
1 INFO
6.0 Materijali I (165085)
Pomenić, L.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Mehanika I (165086)
Kršulja, M.
- 75
(30P+45A)
1 INFO
2.0 Osnove inžinjerskog proračuna (165087)
Franković, B.; Karabaić, D.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
2.0 Programski alati (200500)
Maričić, S.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
4.0 Tehnička dokumentacija - CAD (165089)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 2D Oblikovanje (200501)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
2 INFO
6.0 Elementi strojeva I (165094)
Buletić, S.; Obsieger, B.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Matematika II (165091)
Boljunčić, V.; Grbac, N.; Miličić, S.
- 90
(45P+45A)
2 INFO
6.0 Materijali II (165096)
Pomenić, L.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Mehanika II (165098)
Tropša, V.; Kršulja, M.
- 75
(30P+45A)
2 INFO
4.0 Stručna praksa (171799)
Kršulja, M.
- 45
(45S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Alatni strojevi (171791)
Kršulja, M.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
5.0 Čvrstoća (171785)
Karlović, D.; Karabaić, D.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Elementi strojeva II (171786)
Buletić, S.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Osnove elektrotehnike i elektronike (171787)
Saulig, N.; Tomasović, Ž.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Statistika (171788)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Termodinamika (171792)
Franković, B.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik I (171789)
Kostić Bobanović, M.; Beletić, A.
- 30
(30S)
3 INFO
2.0 Njemački jezik I (171790)
Djaković, K.
- 30
(30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mehanika fluida (171793)
Franković, B.; Karabaić, D.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
5.0 Organizacija proizvodnje (209279)
Sabatti, B.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
5.0 Osnove automatike (200749)
Saulig, N.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
5.0 Osnove poduzetništva (200748)
Radolović, S.
- 45
(15P+15A+15S)
4 INFO
6.0 Tehnologija I (171797)
Kršulja, M.
- 75
(30P+45A)
4 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik II (171795)
Kostić Bobanović, M.; Beletić, A.
- 30
(30S)
4 INFO
2.0 Njemački jezik II (171796)
Djaković, K.
- 30
(30S)
4 INFO
3.0 3D oblikovanje (171800)
Maričić, S.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Automatizacija postrojenja (209281)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (200751)
Radolović, S.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
3.0 Obnovljivi izvori energije (187180)
Franković, B.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Tehnike spajanja (171802)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 CNC obradni sustavi (187193)
Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Mjerenja u proizvodnji (187194)
Tomasović, Ž.; Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
5.0 Održavanje industrijskih postrojenja (209278)
- 60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Tehnologija II (187196)
Maričić, S.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
5.0 Tehnološke pripreme proizvodnje (187197)
Maričić, S.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborna grupa V. semestar Proizvodno strojarstvo
=> Izabrati 6 ECTS iz izborne grupe predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Osnove ekologije (187204)
Štifanić, M.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Pneumatika hidraulika (187207)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Površinska obrada materijala (187214)
Pomenić, L.; Holjevac-Grgurić, T.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Tehnika grijanja, klimatizacije i hlađenja (187211)
Franković, B.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Zaštita na radu (187199)
Regent, A.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kontrola kvalitete (187310)
Paliska, G.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
5.0 Stručna praksa II (209280)
- 60
(60S)
6 INFO
6.0 Tehnologija III (187312)
Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
15.0 Završni rad (187314)
- 90
(90S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 IT Primjena (200499)
Galinac Grbac, T.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
6.0 Matematika I (165083)
Boljunčić, V.; Grbac, N.
- 90
(45P+45A)
1 INFO
6.0 Materijali I (165085)
Pomenić, L.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Mehanika I (165086)
Kršulja, M.
- 75
(30P+45A)
1 INFO
2.0 Osnove inžinjerskog proračuna (165087)
Franković, B.; Karabaić, D.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
2.0 Programski alati (200500)
Maričić, S.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
4.0 Tehnička dokumentacija - CAD (165089)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 2D Oblikovanje (200501)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
2 INFO
6.0 Elementi strojeva I (165094)
Buletić, S.; Obsieger, B.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Matematika II (165091)
Boljunčić, V.; Grbac, N.; Miličić, S.
- 90
(45P+45A)
2 INFO
6.0 Materijali II (165096)
Pomenić, L.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Mehanika II (165098)
Tropša, V.; Kršulja, M.
- 75
(30P+45A)
2 INFO
4.0 Stručna praksa (171799)
Kršulja, M.
- 45
(45S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Alatni strojevi (171791)
Kršulja, M.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
5.0 Čvrstoća (171785)
Karlović, D.; Karabaić, D.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Elementi strojeva II (171786)
Buletić, S.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Osnove elektrotehnike i elektronike (171787)
Saulig, N.; Tomasović, Ž.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Statistika (171788)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Termodinamika (171792)
Franković, B.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik I (171789)
Kostić Bobanović, M.; Beletić, A.
- 30
(30S)
3 INFO
2.0 Njemački jezik I (171790)
Djaković, K.
- 30
(30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mehanika fluida (171793)
Franković, B.; Karabaić, D.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
5.0 Organizacija proizvodnje (209279)
Sabatti, B.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
5.0 Osnove automatike (200749)
Saulig, N.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
5.0 Osnove poduzetništva (200748)
Radolović, S.
- 45
(15P+15A+15S)
4 INFO
6.0 Tehnologija I (171797)
Kršulja, M.
- 75
(30P+45A)
4 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik II (171795)
Kostić Bobanović, M.; Beletić, A.
- 30
(30S)
4 INFO
2.0 Njemački jezik II (171796)
Djaković, K.
- 30
(30S)
4 INFO
3.0 3D oblikovanje (171800)
Maričić, S.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Automatizacija postrojenja (209281)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (200751)
Radolović, S.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
3.0 Obnovljivi izvori energije (187180)
Franković, B.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Tehnike spajanja (171802)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 CNC obradni sustavi (187193)
Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Mjerenja u proizvodnji (187194)
Tomasović, Ž.; Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
5.0 Održavanje industrijskih postrojenja (209278)
- 60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Tehnologija II (187196)
Maričić, S.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
5.0 Tehnološke pripreme proizvodnje (187197)
Maričić, S.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborna grupa V. semestar Proizvodno strojarstvo
=> Izabrati 6 ECTS iz izborne grupe predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Osnove ekologije (187204)
Štifanić, M.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Pneumatika hidraulika (187207)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Površinska obrada materijala (187214)
Pomenić, L.; Holjevac-Grgurić, T.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Tehnika grijanja, klimatizacije i hlađenja (187211)
Franković, B.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Zaštita na radu (187199)
Regent, A.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kontrola kvalitete (187310)
Paliska, G.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
5.0 Stručna praksa II (209280)
- 60
(60S)
6 INFO
6.0 Tehnologija III (187312)
Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
15.0 Završni rad (187314)
- 90
(90S)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj