STROJARSTVO:
Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo

Cilj diplomskog sveučilišnog studija strojarstva  je omogućiti polaznicima stjecanje specijalističkih znanja i kompetencija iz područja strojarstva i njemu srodnih tehničkih disciplina. Pri tome će oni biti osposobljeni za rješavanje inženjerskih problema ili provedbu projekata visokog stupnja složenosti koristeći po potrebi stručni ili znanstveni pristup. Na temelju usvojenih znanja i sposobnosti moći će se profilirati kao stručnjaci za praktičan rad ili nastaviti karijeru u području znanosti upisivanjem poslijediplomskog studija.

Područje: Tehničke znanosti
Polje: Strojarstvo 

Trajanje studija: Studij traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS).

Izborne skupine predmeta (smjerovi):

  1. Proizvodno strojarstvo
  2. Konstruiranje i mehatronika
  3. Energetika i inženjerstvo okoliša
  4. Strojarstvo - Računalno inženjerstvo

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: magistar inženjer / magistra inženjerka strojarstva (mag. ing. mech.), razina 7.2.

Popis kolegija

Prikaz strukture studijskog programa s popisom obveznih i izbornih predmeta i brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu te brojem ECTS bodova

Godina studija: I.

Semestar: 1.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Matematika III.

 

45

30

0

6

O

Čvrstoća II.

 

45

30

0

6

O

Termodinamika II.

 

45

30

0

6

O

Modeliranje u tehnici

 

30

15

0

4

O

Programiranje u inženjerstvu

 

15

30

0

4

O

Elektromotorni pogoni

 

30

15

0

4

O

Semestar: 2.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Objekti morske tehnologije

 

30

30

0

5

O

Automatsko upravljanje

 

30

30

0

5

O

Predmeti odabrane izborne skupine

Obvezni predmet I.

 

 

 

 

5

O

Obvezni predmet II.

 

 

 

 

5

O

Izborni predmet I.

 

 

 

 

5

I

Projekt I. (Konstrukcijske vježbe)

 

0

30

0

5

O

A. Izborna skupina predmeta Proizvodno strojarstvo

Godina studija: I.

Semestar: 2.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Tehnologija oblikovanja

 

30

30

0

5

O

Toplinska obrada metala

 

30

30

0

5

O

Izborni predmet I.

Ispitivanje materijala i analiza loma

 

30

30

0

5

I

Fleksibilni inteligentni sustavi

 

30

30

0

5

I

Slobodni predmet

 

 

 

 

5

I

B. Izborna skupina predmeta Konstruiranje i mehatronika

Godina studija: I.

Semestar: 2.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Elementi strojeva III.

 

30

30

0

5

O

Numeričke metode

 

30

30

0

5

O

Izborni predmet I.

Hidraulički strojevi i vjetroturbine

 

30

30

0

5

I

Toplinski strojevi

 

45

15

0

5

I

Slobodni predmet

 

 

 

 

5

I

C. Izborna skupina predmeta Energetika i inženjerstvo okoliša

Godina studija: I.

Semestar: 2.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Toplinski strojevi

 

45

15

0

5

O

Hidraulički strojevi i vjetroturbine

 

30

30

0

5

O

Izborni predmet I.

Optimizacija energetskih procesa

 

30

30

0

5

I

Numeričke metode

 

30

30

0

5

I

Slobodni predmet

 

 

 

 

5

I

D. Izborna skupina predmeta Strojarstvo – Računalno inženjerstvo

Godina studija: I.

Semestar: 2.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Metode optimizacije

 

30

30

0

5

O

Numeričke metode

 

30

30

0

5

O

Izborni predmet I.

Fleksibilni inteligentni sustavi

 

30

30

0

5

I

Hidraulički strojevi i vjetroturbine

 

30

30

0

5

I

Slobodni predmet

 

 

 

 

5

I

Godina studija: II.

Semestar: 3.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Stručna praksa III.

 

0

0

30

3

O

Upravljanje projektima

 

30

0

15

4

O

Metodologija znanstvenog istraživanja

 

30

0

0

3

O

Robotika

 

45

30

0

6

O

Predmeti odabrane izborne skupine

Obvezni predmet III.

 

 

 

 

5

O

Obvezni predmet IV.

 

 

 

 

4

O

Projekt II. (Konstrukcijske vježbe)

 

0

30

0

5

O

A. Izborna skupina predmeta Proizvodno strojarstvo

Godina studija: II.

Semestar: 3.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Materijali III.

 

30

30

0

5

O

Prototipno 3D modeliranje

 

30

15

0

4

O

B. Izborna skupina predmeta Konstruiranje i mehatronika

Godina studija: II.

Semestar: 3.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Mehatronika

 

30

30

0

5

O

Prototipno 3D modeliranje

 

30

15

0

4

O

C. Izborna skupina predmeta Energetika i inženjerstvo okoliša

Godina studija: II.

Semestar: 3.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Energetska postrojenja

 

30

30

0

5

O

Gospodarenje energijom i pametne tehnologije

 

30

15

0

4

O

D. Izborna skupina predmeta Strojarstvo – Računalno inženjerstvo

Godina studija: II.

Semestar: 3.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Interakcija čovjeka i računala

 

30

30

0

5

O

Prototipno 3D modeliranje

 

30

15

0

4

O

Semestar: 4.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Inženjerstvo zaštite okoliša

 

30

30

0

5

O

Upravljanje troškovima

 

15

15

15

5

O

Diplomski rad

 

0

0

0

15

O

Predmeti odabrane izborne skupine

Izborni predmet II.

 

 

 

 

5

I

A. Izborna skupina predmeta Proizvodno strojarstvo - Izborni predmet II.

Godina studija: II.

Semestar: 4.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Održavanje industrijskih postrojenja II.

 

30

30

0

5

I

Mjerenja u proizvodnji II.

 

30

30

0

5

I

B. Izborna skupina predmeta Konstruiranje i mehatronika - Izborni predmet II.

Godina studija: II.

Semestar: 4.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Prenosila i dizala

 

30

30

0

5

I

Mjerenja u proizvodnji II.

 

30

30

0

5

I

C. Izborna skupina predmeta Energetika i inženjerstvo okoliša - Izborni predmet II.

Godina studija: II.

Semestar: 4.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Učinkovito korištenje energije

 

30

30

0

5

I

Održavanje industrijskih postrojenja II.

 

30

30

0

5

I

D. Izborna skupina predmeta Strojarstvo – Računalno inženjerstvo - Izborni predmet II.

Godina studija: II.

Semestar: 4.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Računalne simulacije u inženjerstvu

 

30

30

0

5

I

Održavanje industrijskih postrojenja II.

 

30

30

0

5

I