Vanjski suradnici

Odjel za tehničke studije - vanjski suradnici

  Redoviti profesor

  prof. dr. sc. Loreta Pomenić

    Email    

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac-Grgurić

    Email    

  Docent

  doc. dr. sc. Aleksandar Regent

    Email    

  Viši predavač

  mr. sc. Milan Milanović, v. pred.

    Email    

  Predavač

  Adriana Beletić, pred.

    Email    

  Sandi Buletić, pred.

    Email    

  Darko Karlović, pred.

    Email    

  mr. sc. Glorija Paliska, pred.

    Email    

  dr. sc. Boris Sabatti, pred.

       

  Naslovni predavač

  dr. sc. Damir Karabaić, pred.

    Email    

  Lana Škopac, pred.

       

  Asistent

  Marko Mendica, dipl. ing.

       

  Saša Stiković, dipl. ing.

       

  Naslovni asistent

  Dalibor Belić, dipl.ing.

       

  Ana Sarvan, dipl. ing.

       

  Vedrana Špada, dipl.ing.k.teh.

    Email    

  Even Živić, dipl. ing.

    Email