NOVOSTI OTS:

Pročelnik Odjela za tehničke studije donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnice u postupku provedbe izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje  docent, iz znanstvenog područja Tehničke  znanosti, polje Strojarstvo,  grana Procesno energetsko strojarstvo, znanstvene suradnice dr. sc. Vlaste Zanki, dipl. ing. stroj., dana 17. travnja 2020. u 16 sati.

Predavanje će se održati putem e-učenja koristeći elektronički sustav Google Hangouts Meet u direktnoj elektroničkoj vezi sa Stručnim povjerenstvom, Nositeljicom kolegija, nastavnicima OTS-a i drugim zainteresiranim nastavnicima Sveučilišta i to tijekom redovite nastave pred studentima prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Računarstvo iz kolegija Elektronika čija je nositeljica doc. dr. sc. Željka Tomasović.

Naslov predavanja je "Uloga digitalizacije energetskih usluga u dekarbonizaciji energetskog sektora".

Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja je u satavu:

  • Prof. dr. sc. Bernard Franković, predsjednik
  • doc. dr. sc. Marko Kršulja, član i
  • Doc. dr. sc. Viktor Dragičević, član, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Odluka:

Popis obavijesti