NOVOSTI OTS:

Pročelnik Odjela za tehničke studije donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnice u postupku provedbe izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje  docent, iz znanstvenog područja Tehničke  znanosti, polje Strojarstvo,  grana Proizvodno strojarstvo, dr. sc. Vedrane Špada, u četvrtak 23. travnja 2020. u 17 sati.

Nastupno predavanje će se održati putem e-učenja koristeći elektronički sustav Google meet u direktnoj elektroničkoj vezi sa članovima Stručnog povjerenstva,  nositeljicom kolegija prof. dr. sc. Loretom Pomenić, nastavnicima OTS-a i drugih zainteresirani nastavnicima Sveučilišta i to tijekom redovite nastave pred studentima prve godine stručnog preddiplomskog studija Proizvodno strojarstvo iz kolegija Materijali II.

Naslov predavanja je "Ispitivanje mehaničkih svojstava materijala - s razaranjem"

Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja je u satavu:

  • Doc. dr. sc. Marko Kršulja, predsjednik
  • Prof. dr. sc. Bernard Franković, član i
  • Doc. dr. sc. Dario Iljkić, član, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Odluka:

Popis obavijesti