O djelatniku

Ivan Veljović, mag. ing. mech.

Zvanje: asistent

Nastava

sveučilišni diplomski

stručni preddiplomski