O djelatniku

prof. dr. sc. Bernard Franković

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Nastava

Životopis

Bernard Franković podrijetlom je iz primorskoga, liburnijskog dijela Istre. Rođen je 19. kolovoza 1946. godine u Rijeci. Po nacionalnosti je hrvat. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Brseču, Mošćeničkoj Dragi i Rijeci. Diplomirao je 1971. godine na Strojarskom fakultetu u Rijeci stekavši zvanje diplomiranog inženjera strojarstva. Tijekom studija četiri je puta bio nagrađivan (tri fakultetske nagrade i rektorova nagrada). Kao student obavio je stručnu praksu u razvojno-istraživačkom centru tvornice Ignis, Varese, Italija, pohađao tečajeve talijanskog i engleskog jezika na Universita'degli studi di Milano, Italija i Nulamore University u Dublinu, Irska. Poslijediplomski studij završio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje magistra tehničkih znanosti, a na istom Fakultetu obranio doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti. Znanstveno se usavršavao na Bogazici University u Istambulu (1980. god.) i u SAD na Boston University, City University of New York, University of Minnesota, Minneapolis i Columbia University, New York (1981./82. - Fulbrightova stipendija).
Nastavna i znanstveno-nastavna djelatnost; 20. siječnja 1972. godine izabran je na Strojarskobrodograđevnom fakultetu u Rijeci (danas Tehnički fakultet) za asistenta za predmete iz znanstvene grane Termodinamika sveučilišnoga dodiplomskog studija strojarstva i brodogradnje. Tijekom trideset i šest godina rada na Tehničkom fakultetu, postupno u svim nastavnim i znanstvenonastavnim zvanjima do redovitog profesora uključen je u nastavu na sve tri razine studija: na poslijediplomskom znanstvenom studiju, na sveučilišnim dodiplomskim studijima i na stručnom dodiplomskom studiju strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike.
Brine se o odgoju mladih kadrova; na znanstvenom projektu financiranom od strane Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske ima 6 znanstvenih novaka koji su uključeni i u nastavu, mentor je za izradu diplomskoga rada, magistarskoga rada i doktorske disertacije.
Znanstvena djelatnost; Ukupna znanstvena djelatnost iskazana je putem: magisterija, doktorske disertacije, 100 objavljena znanstvena rada, te rada u istraživačkim timovima više znanstvenih projekata. Objavljeni radovi slijede njegovu znanstvenu preokupaciju i mogu se podijeliti u tematske cjeline: termodinamika, prijelaz topine i prijenos tvari, izmjenjivači topline, obnovljivi izvori energije, učinkovito korištenje energije te termotehnički i termoenergetski sustavi malih snaga. Voditelj je više znanstvenoistraživačkih projekata, jednog tehnologijskog istraživačko-razvojnog projekta i jednog bilateralnog međunarodnog projekta, sve financirano od strane SIZ-a znanosti i Ministarstva znanosti ...RH, odnosno od strane Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske. Voditelj je jednog znanstvenoistraživačkog programa. Ističe se njegov višegodišnji rad u Laboratoriju Zavoda. Sudjelovao je s radovima i predavanjima na više od 100 kongresa i drugih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.
Stručna djelatnost; Vrlo je aktivan u izradi stručnih studija i projekata strojarskih termotehničkih i termoenergetskih instalacija. Teoretska znanja i veliko praktično iskustvo na proračunu, konstrukciji, eksploataciji termotehničkih i termoenergetskih sustava rezultirali su izradom brojnih kvalitetnih projekata i studija, od kojih je većina uspješno realizirana u praksi. Ukupna je stručna djelatnost iskazana putem: 16 objavljenih stručnih radova, 15 studija, rada na ispitivanjim i mjerenjima (14 radova) te kao suradnika i projektanta na 200 projekta. Objavljeni stručni radovi logičan su ostvaraj njegove znanstvene preokupacije.


Ostala djelatnost; Član je međunarodnih i domaćih znanstvenih i strukovnih organizacija, udruga i tijela (16), između ostalih član je Znanstvenog savjeta za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Znanstvenog vijeća za energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, član je Upravnog odbora Hrvatskog energetskog društva, član je Governing Board of International Solar Energy Society - ISES Europe, International Institute of Refrigeration IIR, Pariz i American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning, inc. ASHRAE, Atlanta. Član Int. Steering Committee of the World Renewable Energy Congress IX - 2006., Firenca (Italija), Int. Advisory Committee of the EuroSun 2006, Glasgow (Škotska) i Int. Advisory Committee of the EuroSun 2008, Lisabon (Portugal). 
Član je uredničkih kolegija više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih tijela časopisa (12); Sunčeva energija, Strojarstvo (2006. i 2007. urednik), Strojnički vestnik, EGE; Član je više znanstvenih i stručnih tijela domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova (31). Znanstveno-stručni je urednik Zbornika radova International Congress Energy and the Environment, Opatija, 1990., odnosno njegov glavni urednik od 1992. godine (8 puta). Autor je multiautorske knjige (12). 
Recenzent je devet knjiga, poglavlja u Tehničkoj enciklopediji te veći broj radova i članaka za znanstvene časopise, zbornike radova međunarodnih i domaćih kongresa i skupova. Bio je recenzent tri međunarodna znanstvena projekta te više projekata Ministarstva znanosti ...Republike Hrvatske. 
Na Tehničkom fakultetu vodio je ili je bio član niza stalnih i povremenih fakultetskih povjerenstava, a u dva mandata (1998. - 2002.) obnašao je funkciju dekana Fakulteta. Bio je voditelj Katedre za tehničku termodinamiku i termotehniku. Danas je predstojnik Zavoda za termodinamiku i energetiku. 
Tijekom 2001/2002. bio je predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u dva mandata je bio podpredsjednik. Od 2005. predsjednik je Hrvatskog strojarskog i brodograđevnog inženjerskog saveza. U razdoblje od 2000. do 2003. godine bio je član nadzornog odbora poduzeća Metal Opatija. Od 1998. godine predsjednik je Skupštine Tehnološko inovacijskog centra u Rijeci kojeg je većinski vlasnik Sveučilište u Rijeci. Bio je član Upravnog vijeća Energetskog institute Hrvoje Požar u Zagrebu. U mandatnom razdoblju 2004.-2007. bio je član Savjeta Sveučilišta u Rijeci. Član je Povjerenstva za infrastrukturu i predsjednik Povjerenstva za Energanu Sveučilišnog kampusa u Rijeci.
Dobitnik je više nagrada i priznanja: Nagrade grada Rijeke (1999.), Strukovno priznanje Hrvatskog energetskog društva (1999.), Godišnje nagrade Hrvoje Požar (2000.) i Godišnje državne nagrade za znanost (2001.)i Godišnje nagrade Rikard Podhorsky (2007.).
Govori engleski i talijanski jezik, a služi se i njemačkim jezikom.
Oženjen je i otac dvaju sinova: Marko, mr.sc., dipl. ing. arhitekture i Daniel, diplomirani ekonomista. Supruga Maja S. Franković, afirmirana je likovna umjetnica i redoviti profesor na Akademiji za primjenjenu umjetnost Sveučilišta u Rijeci, koja sada obnaša dužnost ministra savjetnika pri Stalnom predstavništvu RH u UNESCO-u u Parizu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Hrastnik, Branimir; Desnica, Uroš; Franković, Bernard; Horvath, Laszlo; Jedriško, Claudia; Lenić, Kristian; Medica, Vladimir; Miščević, Ljubomir; Pavković, Branimir; Spinčić, Damir; Staničić, Luka; Trp, Anica; Urli, Natko; Viličić, Ivan; Vujčić, Ranko; Žaja, Damir; Žibrat, Zvonimir.
SUNEN program korištenja energije sunca - prethodni rezultati i buduće aktivnosti .
Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998 (ostalo).
 
  Uredničke knjige
 

1. Energija i okoliš / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju Rijeka, 2014. (zbornik).

2. Energija i okoliš 2014. / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2014. (zbornik).

3. EuroSun2012: ISES Europe Solar Conference - Solar Energy for a Brighter Future - Conference proceedings / Franković, Bernard; Dalenback, Jan-Olof (ur.).
Rijeka : Croatian Solar Energy Association, International Solar Energy Society (ISES), 2012 (zbornik).

4. EuroSun 2012 - Book of Abstracts / Franković, Bernard; Dalenback, Jan-Olof (ur.).
Rijeka : Croatian Solar Energy Association, International Solar Energy Society - Europe (ISES Europe), 2012. (zbornik).

5. Energija i okoliš 2012 / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2012 (zbornik).

6. Peter Salcher & Ernst Mach - A Successful Teamwork/Uspješna timska suradnja / Franković, Bernard; Pohl, Gerhard (ur.).
Zagreb ; Rijeka : HAZU ; Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, 2011. (zbornik).

7. Energy and the Environment, Energy and Climate, Opatija 2010, Vol. I. / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2010 (zbornik).

8. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2008, svezak I / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2008 (zbornik).

9. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2008, svezak II / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sumčevu energiju, 2008 (zbornik).

10. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2006, svezak I / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2006 (zbornik).

11. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2006, svezak II / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2006 (zbornik).

12. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2004, svezak I / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2004 (zbornik).

13. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2004, svezak II / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2004 (zbornik).

14. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2002., svezak I. / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, Rijeka, 2002 (zbornik).

15. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2002., svezak II. / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, Rijeka, 2002 (zbornik).

16. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2000, svezak I / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju, 2000 (zbornik).

17. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2000., svezak II / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju, 2000 (zbornik).

18. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 1998., svezak I / Franković, Bernard (ur.).
Opatija : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju, 1998 (zbornik).

19. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 1998., svezak II / Franković, Bernard (ur.).
Opatija : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju, 1998 (zbornik).

20. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 1996., svezak I / Franković, Bernard (ur.).
Opatija : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju, 1996 (zbornik).

21. Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 1996., svezak II / Franković, Bernard (ur.).
Opatija : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju, 1996 (zbornik).

22. Energija i zaštita okoliša, I. dio / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju Rijeka, 1994 (zbornik).

23. Energija i zaštita okoliša, II. dio / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju Rijeka, 1994 (zbornik).

24. Energija i zaštita čovjekove okoline, knjiga sažetaka / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju Rijeka, 1992 (zbornik).

25. Energija i zaštita čovjekove okoline, I. dio / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju Rijeka, 1992 (zbornik).

26. Energija i zaštita čovjeklove okoline, II. dio / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju Rijeka, 1992 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Franković, Bernard; Franković, Marko.
Energy Efficiency HVAC System of the Croatian National Theatre Building in Rijeka // Energy Efficiency and Energy Management in Cultural Heritage / Hartman, Vanja ; Kirac, Mislav ; Scalet, Mario (ur.).
Zagreb : UNDP Croatia, UNESCO Venice Office, 2013. Str. 31-31.

2. Franković, Bernard.
Termodinamka nadzvučnog strujanja // Peter Salcher and Ernst Mach - A Successful Teamwork/Uspješna timska suradnja / Franković, Bernard ; Pohl, Gerhard (ur.).
Zagreb, Rijeka : HAZU, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, 2011. Str. 223-249.

3. Viličić, Ivan; Franković, Bernard.
Waste Incineration - New Nonconventional Energy Source in Tourist Facility // Alternatvie Energy Sources VII - bioconversion/hydrogen, volume IV / V eziroglu, T., Nejat (ur.).
Washington/Berlin : Hemisphere Publ. Corp. /Springer Ver., 1987. Str. 331-336.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Đurđević, Dinko; Balić, Dražen; Franković, Bernard.
Wastewater heat utilization through heat pumps: The case study of City of Rijeka. // Journal of cleaner production. 231 (2019) ; 207-213 (članak, znanstveni).

2. Bonefačić, Igor; Franković, Bernard; Kazagić, Anes.
Cylindrical particle modelling in pulverized coal and biomass co-firing process. // Applied thermal engineering. 78 (2015) ; 74-81 (članak, znanstveni).

3. Glažar, Vladimir; Franković, Bernard; Trp, Anica.
Experimental and numerical study of the compact heat exchanger with different microchannel shapes. // International journal of refrigeration. 51 (2015) ; 144-153 (članak, znanstveni).

4. Čarija, Zoran; Franković, Bernard; Perčić, Marko; Čavrak, Marko.
Heat transfer analysis of fin-and-tube heat exchangers with flat and louvered fin geometries. // International journal of refrigeration. 45 (2014) ; 160-167 (članak, znanstveni).

5. Čarija, Zoran; Pavković, Branimir; Franković, Bernard.
Numerical Study of Air-Flow and Heat Transfer Inside a Sports Hall. // Strojarstvo. 52 (2010) , 5; 569-576 (članak, znanstveni).

6. Blecich, Paolo; Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard.
Heat Transfer Analysis of Heating Plate with Multiple Heat Sources. // Strojarstvo. 52 (2009) , 5; 569-575 (članak, znanstveni).

7. Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard.
Transient two-dimensional model of frost formation on a fin-and-tube heat exchanger. // International Journal of Heat and Mass Transfer. 52 (2009) , 1-2; 22-32 (članak, znanstveni).

8. Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard.
Prediction of an effective cooling output of the fin-and-tube heat exchanger under frosting conditions. // Applied thermal engineering. 29 (2009) ; 2534-2543 (članak, znanstveni).

9. Trp, Anica; Lenić, Kristian; Franković, Bernard.
Analysis of the influence of operating conditions and geometric parameters on heat transfer in water-paraffin shell-and-tube latent thermal energy storage unit. // Applied thermal engineering. 26 (2006) , 16; 1830-1839 (članak, znanstveni).

10. Wolf, Igor; Franković, Bernard; Viličić, Ivan; Jurkowski, Romualad; Bailly, Andre.
Analiza prijelaza topline na valovitom lamelnom orebrenju izmjenjivača topline. // Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu. 46 (2004) , 4-6; 137-147 (članak, znanstveni).

11. Franković, Bernard; Hrastnik, Branimir.
Solar energy demonstration zones in the Dalmatian region. // Renewable energy. 24 (2001) , 3-4; 501-515 (članak, znanstveni).

12. Franković, Bernard; Vrsalović Ivan.
New high profitable wind turbines. // Renewable energy. 24 (2001) , 3-4; 491-499 (članak, znanstveni).

13. Franković, Bernard; Hrastnik, Branimir; Jedriško, Claudia.
Thermal Utilisation of Solar Energy - Croatian National Energy Program SUNEN, 1998-2010. // Renewable energy. 16 (1999) , 1-4; 656-659 (članak, znanstveni).

14. Ničeno, Bojan; Franković, Bernard.
Slobodna konvekcija u prostoru omeđenom horizontalnim kanalom i cijevi. // Strojarstvo. 39 (1997) , 1/2; 13-22 (članak, znanstveni).

15. Franković, Bernard.
Heat transfer analysis in dry rotary heat exchanger. // Strojarstvo. 35 (1993) , 3-4; 111-120 (članak, znanstveni).

16. Franković, Bernard.
Analiza izmjene topline u suhom rotirajućem regeneratoru topline. // Strojarstvo. 35 (1993) , 3/ 4; 111-120 (članak, znanstveni).

17. Franković, Bernard.
Analiza izmjene topline u vlažnom regeneratoru topline s nehigroskopnom akumulacijskom masom. // Strojarstvo. 34 (1992) , 3-5; 121-131 (članak, znanstveni).

18. Pirš, Jože; Pomenić, Loreta; Franković, Bernard; Zalar, Anton.
Analiza higroskopnog sloja višeslojnog materijala akumulacijske mase vlažnog rotirajućeg regeneratora. // Strojarstvo. 5 (1990) ; 375-384 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Franković, Bernard.
Pedeset godina Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. // Strojarstvo. 52 (2010) , 6; 599-600 (uvodnik, stručni).

2. Franković, Bernard.
Interdisciplinarna istraživanja su nužnost daašnje znanosti. // Strojarstvo. 51 (2009) , 1; 3-4 (uvodnik, ostalo).

3. Franković, Bernard.
Sto pedeset godina visokog tehničkog obrazovanja u Hrvatskoj. // Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu. 51 (2009) , 6; 527-528 (uvodnik, ostalo).

4. Franković, Bernard.
Zlatna obljetnica - 50 godina časopisa Strojarstvo. // Strojarstvo. 50 (2008) , 6; 336-336 (uvodnik, stručni).

5. Franković, Bernard.
Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj Energija i zaštita okoliša, Opatija 2006.. // Strojarstvo. 49 (2007) , 3; 183-184, 206, 232-232 (osvrt, stručni).

6. Franković, Bernard.
Nakon 25 godina nađena nova primjena Stirling-Kolinovog stroja. // Strojarstvo. 49 (2007) , 6; 479-479 (osvrt, ostalo).

7. Franković, Bernard.
Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez - jučer, danas i sutra. // Strojarstvo. 48 (2006) , 5-6; 211-212, 226, 260-260 (uvodnik, stručni).

8. Franković, Bernard.
O četrdesetoj obljetnici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. // Strojarstvo. 42 (2000) , 5/6; 179-196 (uvodnik, stručni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Glažar, Vladimir; Perčić, Marko; Marunić, Gordana; Franković, Bernard.
A Comparative Study of Evolutionary and Search Algorithms for Optimization of Heat Exchanger with Microchannel Coil. // Transactions of FAMENA. 40 (2016) , 5; 75-84 (članak, znanstveni).

2. Bonefačić, Igor; Wolf, Igor; Franković, Bernard.
Numerical Modelling of Thermal Comfort Conditions in an Indoor Space with Solar Radiation Sources. // Strojniški vestnik. 61 (2015) , 11; 641-650 (članak, znanstveni).

3. Senčić, Tomislav; Račić, Nikola; Franković, Bernard.
Influence of Low-Speed Marine Diesel Engine Settings on Waste Heat Availability. // Brodogradnja. 63 (2012) , 4; 329-335 (članak, znanstveni).

4. Franković, Bernard.
Josef Ressel: 1793 - 1857. // Strojarstvo. 53 (2011) , 5; 338-340 (uvodnik, znanstveni).

5. Blecich, Paolo; Franković, Bernard; Lenić, Kristian.
Application of infrared camera in thermal engineering. // Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici. 29 (2009) ; 47-59 (prethodno priopćenje, znanstveni).

6. Wolf, Igor; Franković, Bernard; Viličić, Ivan; Jurkowski, Romuald; Bailly, Andre; Navarro, Jean-Michel.
Performances thermiques des échangeurs a tube et ailettes 1re partie: Modélisation. // Revue Générale du Froid & du conditionnement d'air. 1064 (2006) ; 36-40 (članak, znanstveni).

7. Wolf, Igor; Franković, Bernard; Viličić, Ivan; Jurkowski, Romuald; Bailly, Andre; Navarro, Jean-Michel.
Performances thermiques des échangeurs a tube et ailettes 2e partie: Résultats et comparaisons. // Revue Générale du Froid & du conditionnement d'air. 1065 (2006) ; 20-23 (članak, znanstveni).

8. Franković, Bernard; Lenić, Kristian.
Determination of Households Energy Consumption as a Part oif Regional Energy Planing. // Strojniški vestnik. 46 (2000) , 7; 475-482 (članak, znanstveni).

9. Trp, Anica; Franković, Bernard.
Heat and mass transfer analysis at rotary regenerator for use of waste heat from the smoke gases. // Engineering Review. 16 (1996) ; 55-66 (članak, znanstveni).

10. Franković, Bernard.
Obrada klima karakteristika područja kao preduvjet primjeni obnovljivih izvora energije u sustavima za zagrijavanje. // Sunčeva energija : znanstveni časopis za sunčevu i ostale alternativne izvore energije. 13 (1992) , 1/2; 121-131 (članak, znanstveni).

11. Franković, Bernard; Trp, Anica.
Utjecaj provođenja topline materijalom akumulacijske mase na temperaturna polja u rotirajućem regeneratoru topline. // Zbornik Tehničkog fakulteta Rijeka. 12 (1992) ; 21-32 (članak, znanstveni).

12. Franković, Bernard; Črnjar, Mladen; Saršon, Miljenko.
Energetski sustav za područje Općine Rijeka. // Sunčeva energija : znanstveni časopis za sunčevu i ostale alternativne izvore energije. 12 (1991) , 2; 85-90 (članak, znanstveni).

13. Franković, Bernard; Viličić, Ivan; Mastrović, Margita; Trp, Anica.
Neki aspekti energetskog i ekološkog pristupa zbrinjavanju otpada priobalnog područja Sjevernog Jadrana. // Sunčeva energija. 12 (1991) , 1; 19-26 (prethodno priopćenje, znanstveni).

14. Viličić, Ivan; Franković, Bernard; Milotić, Aldo.
Zagrijavanje plastenika biomasom. // Sunčeva energija : znanstveni časopis za sunčevu i ostale alternativne izvore energije. 12 (1991) , 2; 85-90 (članak, znanstveni).

15. Viličić, Ivan; Franković, Bernard; Milotić, Aldo.
Mogućnosti zamjene postojećih izvora energije inkubatorske stanice nekonvencionalnim. // Sunčeva energija : znanstveni časopis za sunčevu i ostale alternativne izvore energije. 7 (1986) , 1-2; 31-33 (članak, znanstveni).

16. Franković, Bernard; Viličić, Ivan.
Termodinamička analiza toplinskog učina pločastog ogrijevnog tijela uz prisilnu konvekciju. // Klimatizacija, grijanje i hlađenje. 6 (1985) , 1; 79-85 (članak, znanstveni).

17. Viličić, Ivan; Franković, Bernard.
Mogućnosti pirolitičkog spaljivanja otpada, kao energetska i ekološka alternativa u turističkim objektima. // Sunčeva energija : znanstveni časopis za sunčevu i ostale alternativne izvore energije. 6 (1985) , 1; 31-34 (članak, znanstveni).

18. Franković, Bernard.
Ekonomska rentabilnost primjene rotirajućeg regeneratora topline male akumulacijske mase. // Klinatizacija, grijanje i hlađenje. 7 (1978) , 4; 25-29 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Franković, Bernard.
Ruđer Bošković (1711 - 1787) Scientist and Humanist. // Strojarstvo. 53 (2011) , 3; 177-177 (uvodnik, stručni).

2. Franković, Bernard.
Croatian National Solar Energy Programme - SUNEN. // Sun at work in Europe. 14 (1999) , 1; 7-10 (članak, stručni).

3. Franković, Bernard; Hrastnik, Branimir.
Croatian National Energy Programme - SUNEN. // Sun at work in Europe. 14 (1999) ; 7-10 (članak, stručni).

4. Viličić, Ivan; Franković, Bernard; Lenić, Kristian; Žaja, Damir.
Optimizacija termoenergetskog sustava za potrebe hotela visoke kategorije. // Cro turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo. 14 (1998) , 2; 10-13 (članak, stručni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Franković, Bernard; Škopac, Lana.
Termoelektrana Vlaška // V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini / Nana Palinić (ur.).
Rijeka : PRO TORPEDO RIJEKA, 2012. 146-147 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Blecich, Paolo; Petrić, Marko; Franković, Bernard.
Renewable energy in Croatia: a review of present state and future development // Proceedings of the ISES Eurosun 2016 Conference / Martinez, Victor ; Gonzalez, Jose (ur.).
Palma (Mallorca) : International Solar Energy Society, 2016. 1612-1619 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Janda, Martin; Dlouhy, Tomas; Blecich, Paolo; Franković, Bernard.
Comparison of boilers for treated and untreated waste // Energy and the Environment 2016 / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2016. 59-68 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Šoić, Ivan; Blecich, Paolo; Franković, Bernard.
Termodinamička analiza izmjene topline i prijenos tvari u rashladnom tornju // Energy and the Environment 2016 / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2016. 497-508 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Terlević, Aris; Blecich, Paolo; Franković, Bernard.
Korištenje infracrvene termografije za poboljšanje energetske učinkovitosti opreme u procesnoj energetskoj industriji // Energy and the Environment 2016 / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2016. 529-536 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Vuletić, Stipe; Blecich, Paolo; Franković, Bernard.
Termodinamička analiza pločastog izmjenjivača topline // Energy and the Environment 2016 / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2016. 425-434 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Glažar, Vladimir; Trp, Anica; Lenić, Kristian; Franković, Bernard.
Multivariate Optimization of a Heat Exchanger with Microchannel Coil // 24th IIR International Congress of Refrigeration (ICR 2015) - Improving Quality of Life, Preserving the Earth.
Yokohama, Japan : International Institute of Refrigeration (IIF/IIR ), 2015. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Blecich, Paolo; Perčić, Marko; Franković, Bernard.
Renewable energy in Croatia - The rapid increase in recent years // Energy and the Environment 2014 / Bernard Franković (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju Rijeka, 2014. 47-52 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Franković, Bernard; Perčić, Marko; Blecich, Paolo.
Solar Energy in Croatia - Current State and Future Development // Energy and the Environment 2014 / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju Rijeka, 2014. 39-46 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Glažar, Vladimir; Franković, Bernard; Blecich, Paolo.
Numerical and Experimental Analysis of Fin and Tube Heat Exchanger // Energy and the Environment 2014 / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Tisak Zambelli - Rijeka, 2014. 291-300 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Blecich, Paolo; Franković, Bernard.
Offshore solar energy harnessing: A review of existing applications, future plans and possibilities // Book of Proceedings of the Fourth conference on marine technology - In memoriam of the academician Zlatko Winkler / Rožanić, Igor (ur.).
Zagreb : Croatian Academy of Sciences and Arts - The Scientific Council for Maritime Affairs, 2012. 44-57 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Franković, Bernard; Blecich, Paolo; Franković, Marko.
ENERGY EFFICIENT HVAC SYSTEM FOR THE REGISTERED ARCHITECTURAL CULTURAL HERITAGE BUILDING // Energy and the Environment 2012 / Bernard Franković (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2012. 307-316 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Fućak, Sanjin; Franković, Bernard.
Wind Energy Potential of the Croatian Islands and Sea // Fourth Conference on Marine Technology / Rožanić, Igor (ur.).
Rijeka : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Tehnički fakultet Sveučilišta u rijeci, 2012. 76-85 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard.
THE POSSIBILITY OF AN ADAPTIVE CONTROL OF COOLING-DEFROSTING CYCLE DEPENDING ON FROST CONDITIONS AT THE EVAPORATOR // Energy and the Environment 2012 / Bernard Franković (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2012. 75-89 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Blecich, Paolo; Franković, Bernard.
Utjecaj prisilne ventilacije na toplinsku udobnost i potrošnja energije za prostorno grijanje i hlađenje promatrane obiteljske kuće // 21st International symposium on heating, refrigerating and air conditioning Interklima 2011 / Andrassy, Mladen (ur.).
Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, 2011. 34-35 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Blecich, Paolo; Franković, Bernard.
Korištenje otpadne topline apsorpcijskog rashladnog uređaja za pripremu tople vode // Procedings of 28th International Scientific Meeting of Gas Experts / Šunjić, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatska stručna udruga za plin, 2011. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Blecich, Paolo; Franković, Bernard; Arbula, Andrea.
Financial viability of energy efficiency measures for single-family houses in three urban areas of Europe // ISES Solar World Congress 2011 Book of Proceedings.
2011. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Glažar, Vladimir; Franković, Bernard.
Heat Transfer Analysis of the Compact Heat Exchanger with Different Microchannel Geometry // Proceedings - The 23rd IIR International Congress of Refrigeration - Refrigeration for Sustainable Development / David J. Tanner (ur.).
Prague : Icaris Ltd, 2011. 934 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

18. Glažar, Vladimir; Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard.
Experimental Analysis of Thermodynamical Properties of Fin-and-Tube and Heat Exchanger with Microchannel Coil // ZBORNIK RADOVA/Proceedings INTERKLIMA 2011 - 21st. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING / Andrassy, Mladen (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2011. 8 str. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

19. Blecich Paolo; Franković Bernard.
Passive Solar House in Croatia // Eurosun 2010, International Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings / Wolfgang Streicher (ur.).
Graz, Austrija : ISES-Europe, 2010. 32-32 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

20. Blecich, Paolo; Franković, Bernard.
Solar Combisystem for Heating and Cooling of Passive House in the Area of Rijeka // Proceedings of the International Congress Energy and the Environment 2010, Engineering for a Low-Carbon Future, Vol. I / Bernard Franković (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2010. 551-565 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

21. Čarija, Zoran; Franković, Bernard; Fućak Sanjin.
Heat Transfer Analysis of Fin-and-Tube Heat Exchanger Using Fluid-Solid Interaction // Proceedings of the International Congress Energy and the Environment 2010, Engineering for a Low-Carbon Future, Vol. II / Andre Manificat ; Bernard Thonon (ur.).
Rijeka : Association GRETh i Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2010. 199-208 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

22. Pichler, Martin Felix; Fućak, Sanjin; Franković, Bernard.
Low temperature solar thermal domestic hot water potential of Croatia’s Islands and Coastal Regions // Eurosun 2010, International Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings / Wolfgang Streicher (ur.).
Graz, Austrija : ISES-Europe, 2010. 176-176 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

23. Čarija, Zoran; Pavković, Branimir; Franković, Bernard.
Numerical Analysis of Air-Flow in Air-Conditioned Space of Significant Height // Interklima 2009 / Andrassy, Mladen (ur.).
Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 2009. 60-66 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

24. Franković, Bernard.
Mogući scenariji primjene obnovljivih izvora energije u priobalju i na otocima // Zbornik radova III. Savjetovanja o morskoj tehnologiji 2009.
Rijeka, 2009. 151-170 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

25. Franković, Bernard; Blecich, Paolo.
Pasivna solarna kuća za priobalje i otoke // Zbornik radova III. Savjetovanja o morskoj tehnologiji 2009.
Rijeka, 2009. 195-210 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

26. Franković, Bernard; Dubrović, Žarko; Jurdana Bojan.
Trigeneration Energy System for the Campus of the University of Rijeka // Proceedings of the 6th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics / Romero Cadaval, Enrique ; Strzelecki, Ryszard (ur.).
Badajoz, 2009. 343-347 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

27. Pichler, Martin; Fućak, Sanjin; Franković, Bernard.
Low temperature solar thermal potential for DHW purposes on the islands of Primorsko-Goranska County // Zbornik radova III. Savjetovanja o morskoj tehnologiji 2009.
Rijeka, 2009. 176-194 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

28. Božunović, Aleksandar; Franković, Bernard; Pavković, Branimir.
Application Possibilities and Limitations for Absorption Chillers and Heat Pumps // Proceedings of 23rd International Scientific Meeting of Gas Experts / Šunić, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatska stručna udruga za plin, 2008. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

29. Čarija, Zoran; Franković, Bernard.
Heat transfer analysis of flat and louvered fin-and-tube heat exchangers using CFD // Proceedings of the 6th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2008) / Meyer, J.P. (ur.).
Pretoria : HEFAT 2008, 2008. CZ1 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

30. Dragičević, Viktor; Prelec, Zmagoslav; Franković, Bernard.
Nitric oxide emissions from stationary oil-fired furnaces // Proceedings of 6th Biennial International Workshop Advances in Energy Studies / Hans Schnitzer, Sergio Ulgiati, Sibylle Braunegg (ur.).
Graz : Graz University of Technology, 2008. 199-205 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

31. Franković, Bernard; Dubrović, Žarko; Jurdana, Bojan.
Termoenergetska analiza komunalnog energetskog sustava pogonjenog prirodnim plinom za područje DPU-a Kampus Trsat-KBC Sušak u Rijeci // Proceedings of 23rd International Scientific Meeting of Gas Experts / Šunić, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatska stručna udruga za plin, 2008. 104-108 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

32. Franković, Bernard; Dubrović, Žarko; Jurdana, Bojan.
Trigeneration system for the University campus of Rijeka // Proceedings of the International Congress Energy and the Environment 2008.
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2008. 439-446 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

33. Franković, Bernard; Trp, Anica; Lenić Kristian; Bonefačić, Igor; Wolf, Igor; Blecich, Paolo.
Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj – danas i u budućnosti // Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2008, Vol. II. / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2008. 447-464 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

34. Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard; Schnitzer, Hans.
Doprinos smanjenju emisije stakleničkih plinova suradnjom poduzetnika i znanstvenika – projekt "REGENER" // Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2008, Vol I. / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2008. 111-114 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

35. Wolf, Igor; Viličić, Ivan; Franković, Bernard; Vialle, Pierre-Jean; Altazin, Marc.
Numerical analysis of thermal comfort parameters in an office - zonal and CFD model comparison // International Congress "Energy and the Environment 2008" / Franković Bernard (ur.).
Rijeka : Croatian Solar Energy Association Rijeka, 2008. 489-500 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

36. Bonefačić, Igor; Franković, Bernard; Viličić, Ivan; Glažar, Vladimir.
Numerical Modelling Of Temperature And Air Flow Distribution In Enclosed Room // Proceedings of the Heat-SET 2007 conference: Heat transfer in components and systems for sustainable energy technologies, Vol. II / Thonon, Bernard (ur.).
Grenoble : Editions-GRETh, 2007. 1055-1062 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

37. Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković Bernard.
Mathematical modelling of frost layer growth in a fin-and-tube heat exchanger // Proceedings of the Heat-SET 2007 conference: Heat transfer in components and systems for sustainable energy technologies, Vol. I / Thonon, Bernard (ur.).
Grenoble : Editors-GRETh, 2007. 447-454 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

38. Dragičević, Viktor; Prelec, Zmagoslav; Franković, Bernard.
Optimisation of a cogeneration plant using pinch method // Međunarodni kongres ENERGIJA I OKOLIŠ 2006, XX znanstveni skup o energiji i zaštiti okoliša / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju Rijeka, 2006. 411-423 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

39. Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard.
Unsteady heat and mass transfer during frost formation in a fin-and-tube heat exchanger // Proceedings of the International Congress Energy and the Environment 2006, Vol. II / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Croatian Solar Energy Association, 2006. 35-48 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

40. Vrsalović, Ivan; Franković, Bernard; Bonefačić, Igor.
Vjetroturbina u mlaznici zakretne i fiksne izvedbe // Proceedings of the International Congress Energy and the Environment 2006, Vol. I / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka, 2006. 295-304 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

41. Trp, Anica; Lenić, Kristian; Franković, Bernard.
A Study of Transient Phase-Change Heat Transfer During Charging and Discharging of the Latent Thermal Energy Storage Unit // Proceedings of the 5th ISES Europe Solar Conference EuroSun 2004, Vol. I / Klehr, Ludwig (ur.).
Freiburg, Njemačka : PSE GmbH, 2004. 763-772 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

42. Trp, Anica; Lenić, Kristian; Franković, Bernard.
Analiza potrošnje energije u uslužnim djelatnostima na otocima Primorsko goranske županije // Proceedings of the International Congress Energy and the Environment 2004, Vol. II / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Croatian Solar Energy Association, 2004. 191-202 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

43. Vrsalović, Ivan; Franković, Bernard; Bonefačić, Igor.
Postupci sprječavanja hidrauličkih udara u sustavu cjevovoda rashladnog tornja // Proceedings of the International Congress Energy and the Environment 2004 / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2004. II-89 - II-97. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

44. Vrsalović, Ivan; Franković, Bernard; Bonefačić, Igor; Wolf, Igor.
Zaštitno-energetske vjetroturbine u sapnici // Proceedings of the International Congress Energy and the Environment 2004 / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, 2004. II-27 - II-32. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

45. Franković, Bernard; Lenić, Kristian.
Numerical analysis of free convection in a solar collector with non-uniform boundary condition // Proceedings of the EuroSun 2002 (CD izdanje)-.
2002. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

46. Jurkowski, R.; Bailly, A.; Franković, Bernard; Viličić, Ivan.
A General Model for Plate Heat Exchanger Performances Prediction // Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2002, Opatija, Vol. II. / Franković Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, Rijeka, 2002. 1-10 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

47. Lenić, Kristian; Franković, Bernard.
Free convection heat looses in a flat plate solar collector // Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2002, Opatija, Vol. I. / Franković Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, Rijeka, 2002. 101-114 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

48. Morinaga, Haruhiko; Tomozane, S.; Tomiyama, S.; Franković, Bernard; Lenić, Kristian; Zulim, I.; Jurišić, M.
Experimental pilot plant of the self-reproducing solar power station // Proceedings of the EuroSun 2002.
Bologna, 2002. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

49. Rutman, E., Fournier, F.; Jurkowski, R.; Bailly, A.; Franković, Bernard; Viličić, Ivan.
Industrial Approach for CFD Modelling Applications for Air-conditioning and Heat Exchanger Systems // Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2002, Opatija, Vol. II. / Franković Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, Rijeka, 2002. 11-18 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

50. Vrsalović, Ivan; Bonefačić, Igor; Lenić, Kristian; Franković, Bernard.
Novi model vjetroturbine u sapnici // Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2002, Opatija, Vol. II. / Franković Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju, Rijeka, 2002. 265-271 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

51. Franković, Bernard; Hrastnik, Branimir.
SOLAR ENERGY DEMONSTRATION ZONES IN THE DALMATIAN REGION // Proceedings of the World Renewable Energy Congress VI.
(poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

52. Franković, Bernard; Vrsalović, Ivan.
NEW HIGH PROFITABLE WIND TURBINES // Proceedings of the World Renewable Energy Congress VI.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

53. Hrastnik, Branimir; Horváth, László; Rajković, Dorijan; Franković, Bernard; Miščević, Ljubomir; Vujčić, Ranko.
Wind Energy Demonstration Zones in the Dalmatian Region // Proceedings of the third ISES Europe Solar Congress EUROSUN 2000 / Simon Furbo (ur.).
Copenhagen : NN, 2000. 380-390 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

54. Medica, Vladimir; Čarija, Zoran; Franković Bernard.
CONTROL STRATEGY FOR CONTINUOSLY VARIABLE PIPES LENGTH OF THE INTAKE MANIFOLD // Proceedings of the SEOUL 2000 FISITA World Automotive Congress / Chung, Suk Ho (ur.).
Seoul : Korea Society of Automotive Engineers, Inc., 2000. F2000A095 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

55. Trp, Anica; Franković, Bernard; Lenić, Kristian.
An analysis of phase change heat transfer in a solar thermal energy store // Proceedings of the ISES 1999 Solar World Congress "Solar is renewable", Vol. III / Grossman, Gershon (ur.).
Kidlington, Oxford : Elsevier Science Ltd., 2000. 484-489 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

56. Arkar, Ciril; Medved, Sašo; Novak, Peter; Franković, Bernard; Lenić, Kristian.
Long-therm Operation Experiences with Large-scale Solar Systems on Slovenian and Croatian Coastal Region // Proceedings of the second ISES Europe Solar Congress EuroSun 98 / Goetzberger, Adolf ; Krainer, Aleš (ur.).
Birmingham : International Solar Energy Society - Slovenian Section, 1999. III.2.2-1 - III.2.2-6 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

57. Čalić, Bruno; Franković, Bernard; Fafandjel, Nikša.
Possible Renewable Energy Usage in Croatian Adriatic Coastal Zone and Sub-sea // Proceedings of ISES Solar World Congress.
Jerusalem, 1999. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

58. Desnica, Uroš; Franković, Bernard; Hrastnik, Branimir; Miščević, Ljubomir; Urli, Natko.
SUNEN - Croatian Solar Energy Utilization Program // 2nd ISES Europe Solar Congress : EuroSun 98 : book of proceedings / Goetzberger, Adolf ; Krainer, Aleš (ur.).
Birmingham : International Solar Energy Society - Slovenian Section, 1999. I.3.3-1 - I.3.3-6 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

59. Franković, Bernard; Viličić, Ivan; Lenić, Kristian.
Nonconventional Energy Supply System for a High Category Hotel // Proceedings of the second ISES Europe Solar Congress EuroSun 98 / Goetzberger, Adolf ; Krainer, Aleš (ur.).
Birmingham : International Solar Energy Society - Slovenian Section, 1999. III.2.11-1 - III.2.11-6 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

60. Medica, Vladimir; Franković, Bernard; Pavković, Branimir.
Sensitivity Analysis Taking into Consideration the Lowest Energy Cost from a Combined System of Consumptional Water Heating // Proceedings of the second ISES Europe Solar Congress EuroSun 98 / Goetzberger, Adolf ; Krainer, Aleš (ur.).
Birmingham : International Solar Energy Society - Slovenian Section, 1999. III.3.7-1 - III.3.7-7 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

61. Medica, Vladimir; Jurin, Goran; Franković, Bernard.
The Analysis of PV Power Supply Availability Using the Referent Year Data // Proceedings of the second ISES Europe Solar Congress EuroSun 98 / Goetzberger, Adolf ; Krainer, Aleš (ur.).
Birmingham : International Solar Energy Society - Slovenian Section, 1999. V.2.10-1 - V.2.10-7 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

62. Viličić, Ivan; Franković, Bernard; Lenić, Kristian.
The possibility of energy saving in space heating using mobile window insulation // Proceedings of 15th International Symposium and exhibition of heating, refrigerating and air conditioning Interklima '99 / Galaso, I. ; Švaić, S. (ur.).
Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 1999. 296-304 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

63. Bailly, A.; Jurkowski, R.; Dessaud, F.; Franković, Bernard; Viličić, Ivan.
Comparison of the Performance of a CIAT Chiller Operating with R 22 and R 407C Fitted with EXEL Plate Exchangers // Proceedings of the International Congress Energy and the Environment / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju Rijeka, 1998. 57-72 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

64. Franković, Bernard; Hrastnik, Branimir; Miščević, Ljubomir; Urli, Natko.
Solarni ogledni projekti za jadransko priobalje i otoke // Proceedings of the International Congress Energy and the Environment / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju Rijeka, 1998. 99-108. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

65. Franković, Bernard; Trp, Anica; Jedriško, Claudia.
SUNEN - Croatian National Solar Energy Program: a Review // Proceedings of the International Symposium New and Renewable Energies and Stirling Engines / Kolin, Ivo (ur.).
Rijeka : Croatian Solar Energy Association, 1998. 80-85 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

66. Franković, Bernard; Viličić, Ivan; Cerović, Zdenko; Jedriško, Claudia.
Heat Pump as a Part of Total Energy System // Proceedings of 3rd International Congress Heating and Air-Conditioning of Buildings - SITHOK-3 / Krope, Jurij ; Novak, Peter (ur.).
Maribor : University of Maribor, University of Ljubljana, 1998. 449-455 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

67. Medica, Vladimir; Franković, Bernard.
Toward Low NOx Hydrogen Fueled Internal Combustion Engine // Proceedings of the 12th World Hydrogen Energy Conference Hydrogen Energy Progress XII / Bolcich, J.C. ; Veziroglu, T.N. (ur.).
Buenos Aires : Asociacion Argentina del Hidrogeno, 1998. 1317-1324. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

68. Medica, Vladimir; Franković, Bernard.
Toward low NOx hydrogen fueled internal combustion engine // Hydrogen energy progresss XII / Bolcich, J.C. ; Veziroglu, T.N. (ur.).
Buenos Aires : Asociation Argetina del hidrogeno, 1998. 1317-1324 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

69. Medica, Vladimir; Jurin, Goran; Franković, Bernard.
The analysis of PV power supply availability using the referent year data // EuroSun 98 - Book of Proceedings / Goetzberger, Adolf ; Krainer, Aleš (ur.).
Birmingham : International Solar Energy Society - Slovenian Section, 1998. V.2.10-1 - V.2.10-7 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

70. Viličić, Ivan; Franković, Bernard; Lenić, Kristian.
A Monovalent Heat Pump Installation for Hotels of High Category // Proceedings of the 3rd International Symposium Power and Process Plants / Šerman, Nikola ; Galaso, Ivan ; Šimunović, Ante ; Iljaš, Branko (ur.).
Zagreb : Energetika Marketing, Zagreb, 1998. 734-740 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

71. Franković, Bernard.
AN AUTONOMOUS TOTAL ENERGY SUPPLY SYSTEM FOR THE HOTELS ON THE ADRIATIC COAST // Proceedings of the 2nd International Conference Electrical Equipment Diagnosis and Electrical Energy Quality / Srb, Neven ; Moser, Josip (ur.).
Zagreb : Elektrotehničko društvo Zagreb, 1997. 127-132 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

72. Franković, Bernard; Jedriško, Claudia; Trp, Anica.
Heat transfer analysis of the solar greenhouse's rock bed thermal storage unit // Proceedings of the 7th International Conference on Solar Energy at High Latitudes NORTH SUN '97 / Konttinen, Petri ; Lund, P.D. (ur.).
Helsinki : Helsinki University of Technology, 1997. 333-340 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

73. Franković, Bernard; Jedriško, Claudia; Živković, Boris.
HEAT TRANSFER ANALYSIS OF THE ROCK BED THERMAL STORAGE UNIT IN A SOLAR ENERGY SYSTEM // Proceedings of the Second SITHOK-2 / Krope, Jurij ; Novak, Peter (ur.).
Maribor : University of Maribor, University of Ljubljana, 1997. 23-30 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

74. Ničeno, Bojan; Franković, Bernard.
NUMERICAL ANALISYS OF FLUID FLOW AND HEAT TRANSFER IN COMPACT HEAT EXCHANGERS FOR LAMINAR AND TRANSITIONAL FLOW REGIME // Interklima "97 / Galaso, Ivan ; švaić, Srećko (ur.).
Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1997. 62-78 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

75. Franković, Bernard; Jedriško, Claudia; Živković, Boris.
ENERGY OPTIMISATION OF THE MODULAR GREENHOUSE FOR THE NORTH ADRIATIC CLIMATIC CONDITIONS // Proceedings - Eurosun'96 / Goetzberger, A. ; Luther, J. (ur.).
DGS-Sonnenenergie Verlags-GmbH, 1996. 176-181 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

76. Franković, Bernard; Trp, Anica; Jedriško, Claudia.
Energetska valorizacija krutog komunalnog otpada sjevernojadranskog primorja // Proceedings of the IVth International Symposium Waste Management - Zagreb '96 / Milanović, Zlatko (ur.).
Zagreb : TECTUS d.o.o., 1996. 141-150 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

77. Ničeno, Bojan; Nobile, Enrico; Franković, Bernard.
A NUMERICAL STUDY OF ENHANCED HEAT TRANSFER SURFACES FOR COMPACT HEAT EXCHANGERS // Energija i zaštita okoliša I / Franković, Bernard (ur.).
Opatija : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju, Rijeka, 1996. 255-270 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

78. Trp, Anica; Franković, Bernard.
Influence of electric power station operational conditions on low-temperature corrosion appearance in rotary heat regenerator // Proceedings of the International Congress Energy and the Environment 1996, Vol. I / Franković, Bernard (ur.).
Opatija : Croatian Solar Energy Association, 1996. 299-310 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

79. Trp, Anica; Franković, Bernard.
Analiza utjecaja pogonskih uvjeta na pojavu niskotemperaturne korozije kod rotirajućeg regeneratora topline u sustavu termoelektrane // Proceedings of the 2nd International Scientific Symposium Power and Process Plants / Galaso, Ivan ; Iljaš, Branko ; Šimunović, Ante (ur.).
Zagreb : Energetika marketing, 1996. 182-186 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

80. Franković, Bernard; Trp, Anica.
The effect of the heat conduction on rotary heat exchanger performance - a three-dimensional model // Proceedings of the 13th International Symposium on Heating, Refrigerating and Air Conditioning Interklima '95 / Galaso, Ivan ; Švaić, Srećko (ur.).
Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 1995. 22-32 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

81. Franković, Bernard; Trp, Anica.
Numeričko simuliranje niskotemperaturne korozije kod rotirajućih regeneratora topline // Proceedings of the International Congress Energy and the Environment, Vol. I / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Croatian Solar Energy Association, 1992. 259-273 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

82. Viličić, Ivan; Franković, Bernard.
Influence of the Architectural Factors on Energy Conservation and Passive Solar Heating of Building // Proceedings of 7th International Conference VHC/84 on Ventilating, Heating and Air Conditioning, Vol. 2.
Piestany 98-114 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

83. Franković, Bernard; Viličić, Ivan.
An Analysis of the Thermal Efficiency and Pressure Drop in a Rotating Heat Exchanger // Proceedings of 7th Int. Conf. VHC/84 on Ventilating, Heating and Air Conditioning, Vol. 1.
Piestany, 1984. 180-195 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Blecich, Paolo; Franković, Bernard.
SUNČEVA ENERGIJA U PRIOBALJNOM PODRUČJU // .
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Franković, Bernard; Perčić, Marko.
OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE U INŽENJERSTVU MORSKE TEHNOLOGIJE - DANAS I SUTRA // Zbornik radova V. Savjetovanja o morskoj tehnologiji in memoriam Zlatko Winkler.
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Blecich, Paolo; Franković, Bernard.
Towards a CO2-Free Future // Smanjenje emisije CO2 za 80 % do 2050. godine - realnost ili utopija? / Granić, Goran ; Jelavić, Branka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko energetsko društvo, 2012. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

4. Franković, Bernard; Vrsalović, Ivan; Viličić, Ivan; Bonefačić, Igor; Lenić, Kristian; Wolf, Igor.
Vjetroturbina male snage u mlaznici za primjenu u priobalju i na otocima // Zbornik radova II. savjetovanja o morskoj tehnologiji / Rožanić, Igor (ur.).
Rijeka : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Znanstveno vijeće za pomorstvo, 2008. 267-273 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Franković, Bernard; Vrsalović, Ivan; Viličić, Ivan; Bonefačić, Igor,; Lenić, Kristian; Wolf, Igor.
Vjetroturbina male snage u mlaznici za primjenu u priobalju i na otocima // II. savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru - knjiga sažetaka.
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Franković, Bernard; Trp, Anica; Lenić, Kristian; Bonefačić Igor; Wolf Igor.
Obnovljivi izvori energije u sustavima inženjerstva morske tehnologije // II. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru - knjiga sažetaka.
2007. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Franković, Bernard; Jedriško, Claudia; Lenić, Kristian; Trp, Anica.
Istraživanja i razvoj tehnologije vodika // Proceedings of the Interational Congress Energy and the Environment 2000, Vol. II / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Croatian Solar Energy Association, 2000. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

8. Franković, Bernard; Lenić, Kristian.
Analiza energetske potrošnje kućanstava Primorsko-goranske županije // XV. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin / Iljaš, Branko (ur.).
Zagreb : Energetika marketing, 2000. 71-81 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

9. Franković, Bernard; Hrastnik, Branimir; Miščević, Boris; Urli, Natko.
Solarni ogledni projekti za jadransko priobalje i otoke // Energy and the Environment / Franković, Bernard (ur.).
Rijeka : Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju, 1998. 99-108 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

10. Franković, Bernard; Jedriško, Claudia; Valenčić, Mirko.
TOTALNI ENERGETSKI SUSTAV ZA AUTONOMNU ENERGETSKU OPSKRBU HOTELA U JADRANSKOM PRIOBALJU I NA OTOCIMA // Energija i ekologija u turizmu / Melvan, Paško (ur.).
Zagreb : Savez energetičara Hrvatske, 1997. 159-165 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Franković, Bernard.
AN ANALYSIS OF THE SENSIBLE HEAT REGENERATIVE EXCHANGER IN A SOLAR THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEM // SOLAR MEANS BUSINESS-.
Taejon, Koreja : Korean Institute of Energy Research, 1997. 560- (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Franković, Bernard; Blecich, Paolo; Hustić, Andreja.
Utjecaj uvođenja obnovljivih izvora energije na održivi razvoj energetskih sustava Republike Hrvatske s osvrtom na emisije stakleničkih plinova // Energetska politika EU-a nakon 21. konferencije stranaka okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama (COP21) / Jelavić, Branka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko energetsko društvo, 2015. 38-39 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Glavan, Ivica; Prelec, Zmagoslav; Franković, Bernard.
Dinamička simulacija trigeneracijskog sustava male snage s plinskim motorom i apsorpcijskim rashladnim uređajem // 30th International Scientific & Expert Meeting of Gas Professionals / Šunić, Miljenko (ur.).
Zagreb, 2015. 38-38 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Glažar, Vladimir; Perčić, Marko; Marunić, Gordana; Franković, Bernard.
A Comparative Study of Evolutionary Algorithms for Optimization of Heat Exchanger with Microchannel Coil // Zbornik radova/Proceedings INTERKLIMA 2015 / Andrassy, Mladen (ur.).
Zagreb, 2015. 1-8 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

4. Bošnjaković, Branko; Blecich, Paolo; Franković, Bernard.
Energija i klimatske promjene - izazovi i izgledi politike EU // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

5. Blecich, Paolo; Franković, Bernard.
Towards a CO2 Free Future // Smanjenje emisije CO2 za 80% do 2050. godine - Realnost ili utopija?.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatsko energetsko društvo, 2012. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Franković, Bernard.
Renewable Energy Challenges and Opportunities in the Adriatic Region // EuroSun 2012 - ISES-Europe Solar Conference - Book of Abstracts / Franković, Bernard ; Dalenback, Jan-Olof (ur.).
Rijeka : Croatian Solar Energy Association, International Solar Energy Society - Europe (ISES Europe), 2012. 32-32 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Franković, Bernard; Franković, Marko.
Energy effcient HVAC system of the Croatian national theatre building in Rijeka // Book of Proc. of Energy Management in Cultural Heritage.
Zagreb : UNDP Croatia, 2011. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Desnica, Uroš; Franković, Bernard; Hrastnik, Branimir; Miščević, Ljubomir; Urli, Natko.
SUNEN - Croatian Solar Energy Utilization Program // Book of Abstracts of the EUROSUN '98 / Krainer, Aleš ; Perdan, R. ; Kristl, Ž. (ur.).
Ljubljana : International Solar Energy Society, Slovenian Section, 1998. I.3.3.-I.3.3. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

9. Franković, Bernard; Samardžić, Ivan.
Infrared thermography as a support for temperature distribution determination during the welding process // Book of abstracts Eurotherm-Quantitative infrared thermography - QIRT'96.
Stuttgart, 1996. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Franković, Bernard.
Obnovljivi izvori energije: Izazov i potreba u Jadranskom području // DaNTe 2012 - Dani novih tehnologija.
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,stručni).

2. Franković, Bernard.
Strukovno organiziranje inženjera // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

3. Frankovic, Bernard.
Sustainable Energy: Challenges & Opportunities in the Adriatic Region // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Franković, Bernard.
Analiza izmjene topline u vlažnom regeneratoru topline / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 14.02. 1990., 152+28 str. Voditelj: Viličić, Milan.
 
  Magistarski radovi
 

1. Franković, Bernard.
Analiza izmjene topline u regeneratorima topline / magistarski rad.
Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 15.05 1978., 130 str. Voditelj: Viličić, Milan.
 
  Diplomski radovi
 

1. Franković, Bernard.
Konstrukcija brodskog diesel motora s protuhodnim klipovima - tip Doxford / diplomski rad.
Rijeka : Strojarsko-brodograđevni fakultet Rijeka, 15.05. 1971., 180 str. Voditelj: Mikuličić, Miroslav.
 
  Druge vrste radova
 

1. Baltić, Andrija; Franković, Bernard; Getliher, Alojz; Karlović, Ksenija; Linardić, Ive; Luketa, Dario; Luketa, Vitomir; Šarić, Goran; Vršek, Ines; Župan, Željko.
Korištenje geotermalne energije za razvoj hortikulture u Zagrebu, 2003. (studija opravdanosti).

2. Baltić, Andrija; Franković, Bernard; Getliher, Alojz; Karlović, Ksenija; Linardić, Ive; Luketa, Vitomir; Šarić, Goran; Šarić, Tomislav; Vršek, Ines; Župan, Željko.
Korištenje geotermalne energije za razvoj hortikulture u Zagrebu, 2000. (ekspertiza).

3. Bošnjaković, Branko; Črnjar, Mladen; Franković, Bernard; Žuvela, Ivo.
4.2.1. Žuvela I., Franković B., Bošnjaković B.: Studija izvodljivosti Županijskog centra za održivi razvoj, 1998. (elaborat).

4. Aničić, Branka; Ban, Dean; Borošić, Josip; Đurinić, Branko; Ćurlin, Krešimir; Franković, Bernard; Gulić, Zdravko; Karlović, Ksenija; Kurtela, Mihaela; Linardić, Ive; Luketa, Dario; Luketa, Vitomir; Vršek, Ines; Šarić, Tomislav; Višković, Orestino.
Centar za proizvodnju povrća i ukrasnog bilja u Plominskom zaljevu, knjiga 1, 1997. (studija izvodljivosti i opravdanosti).

5. Franković, Bernard.
Thermal Analysis of Regenerators Performances ; Nonhygroscopic and Hygroscopic Matrix Material, 1981. (rukopis).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Banko, Dorian.
Rekonstrukcija sustava hlađenja za zgradu Laboratorija TFR u Rijeci / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 26.01. 2016., 55 str. Voditelj: Franković, Bernard.

2. Burul, Dora.
Doprinos Frana Bošnjakovića u području toplinske konverzije sunčeve energije / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.05. 2016., 97 str. Voditelj: Franković, Bernard.

3. Došen, Filip.
Termodinamička analiza sustava za toplinsku konverziju sunčeve energije / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 15.9 2016, 47 str. Voditelj: Franković, Bernard.

4. Juriša, Borna.
Pregled primjene OIE u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na primjenu sunčeve energije / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 15.9 2016, 66 str. Voditelj: Franković, Bernard.

5. Milošević, Teodora.
Doprinos riječkih znanstvenika na području toplinske konverzije sunčeve energije i obnovljivih izvora energije / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 15.9 2016, 87 str. Voditelj: Franković, Bernard.

6. Princip, Matej.
Primjena mjera za povećanje energetske učinkovitosti stambene zgrade / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 26.01. 2016., 135 str. Voditelj: Franković, Bernard.

7. Sekso, Ivo.
Hidroelektrana Jaruga / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 15.9 2016, 45 str. Voditelj: Franković, Bernard.

8. Stipanelo, Luka.
Obnovljivi izvori energije s posebnim naglaskom na korištenje energije vjetra / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 15.9 2016, 55 str. Voditelj: Franković, Bernard.

9. Demarin, Nino.
Termodinamički proračun parnog stroja snage 150 kW / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.09. 2015., 37 str. Voditelj: Franković, Bernard.

10. Ercegović, Stevo.
Optimizacija termotehničkog sustava vanjskog razvoda Sveučilišnog kampusa na Trsatu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.05. 2015., 102 str. Voditelj: Franković, Bernard.

11. Fonović, Dino.
Termodinamička analiza termoenergetskog sustava Sveučilišnog kampusa na Trsatu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.05. 2015., 69 str. Voditelj: Franković, Bernard.

12. Frlić, Helena.
Određivanje ogrjevne moći biomase / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 09.07. 2015., 42 str. Voditelj: Franković, Bernard.

13. Kvaternik, Sandra.
Termodinamička analiza kompaktnog izmjenjivača topline / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 14.09. 2015., 96 str. Voditelj: Franković, Bernard.

14. Petrić, Marko.
Termodinamička analiza linearnog i sfernog koncentratora sunčeva zračenja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 16.11 2015., 76 str. Voditelj: Franković, Bernard.

15. Slavić, Mateo.
Rekonstrukcija sustava goriva toplane Kliničkog bolničkog centra u Riejci / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 14.09. 2015., 61 str. Voditelj: Franković, Bernard.

16. Slavić, Mateo.
Rekonstrukcija sustava goriva toplane Kliničkog bolničkog centra u Riejci / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 14.09. 2015., 61 str. Voditelj: Franković, Bernard.

17. Šoić, Ivan.
Termodinamička analiza izmjene topline i prijenos tvari u rashladnom tornju / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 16.11 2015., 100 str. Voditelj: Franković, Bernard.

18. Viškanić, Mateo.
Eksperimentalno određivanje ogrjevne vrijednosti drvne biomase / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 09.07. 2015., 84 str. Voditelj: Franković, Bernard.

19. Vuletić, Stipe.
Termodinamička analiza pločastog izmjenjevača topline / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 16.11 2015., 130 str. Voditelj: Franković, Bernard.

20. Zgrablić, Alen.
Projekt termotehničkog sustava energetski neovisne zgrade / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.05. 2015., 63 str. Voditelj: Franković, Bernard.

21. Blecich, Paolo.
Utjecaj raspodjele zraka na termohidraulička svojstva lamelnog izmjenjivača topline / doktorska disertacija.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 14. 11. 2014., 228 str. Voditelj: mentor Franković, Bernard ; komentorica Trp, Anica.

22. Mužul, Valentina.
Termodinasmička analiza termoelektrane srednje snage / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 21.07. 2014., 96 str. Voditelj: Franković, Bernard.

23. Smokvina, Geri.
Toplinska pretvorba sunčeve energije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 26.05 2014, 86 str. Voditelj: Franković, Bernard.

24. Vlajinić, Božena.
Korištenje toplinskog zračenja sunčeve energije / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 15. 09. 2014., 55 str. Voditelj: Franković, Bernard.

25. Blečić, Jakov.
Kalorimetriranje komunalnog otpada / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.09. 2013., 72 str. Voditelj: Franković, Bernard.

26. Čar, Toni.
Ispitna linija za termodinamička ispitivanja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 28.01. 2013., 150 str. Voditelj: Franković, Bernard ; Lenić, Kristian.

27. Galović, Jure.
Energetski sustav pasivne kuće / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.09. 2013., 80 str. Voditelj: Franković, Bernard.

28. Kamenar, Tamara.
Analiza prijelaza topline kod niskoorebrene cijevi parogeneratora / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.09. 2013., 64 str. Voditelj: Franković, Bernard.

29. Škopac, Lana.
Energetsko certificiranje zgrada / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.09. 2013., 122 str. Voditelj: Franković, Bernard.

30. Slavić, Mateo.
Eksperimentalno određivanje ogrijevne moći biomase / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.07. 2013., 31 str. Voditelj: Franković, Bernard.

31. Tolić, Maik.
Eksperimentalno određivanje ogrijevne moći biomase / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.07. 2013., 34 str. Voditelj: Franković, Bernard.

32. Balen, Marko.
Termodinamički proračun sustava za toplinsku pretvorbu sunčeve energije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 17.05 2012, 74 str. Voditelj: Franković, Bernard.

33. Bonefačić, Igor.
Analiza utjecaja oblika i veličine čestica biomase pri izgaranju / doktorska disertacija.
Rijeka : Tehnički fakultet, 17.07. 2012., 144 str. Voditelj: Franković, Bernard ; Medica, Vladimir.

34. Brusić, Matej.
Projekt plinske kotlovnice i sustava ukapljenog naftnog plina za zgradu bolnice / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 30.03. 2012, 83 str. Voditelj: Franković, Bernard.

35. Mužul, Valentina.
Termodinamička analiza termoelektrane srednje snage / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 13.07. 2012, 61 str. Voditelj: Franković, Bernard.

36. Raspor, Luka.
Energetsko certificiranje zgrada / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 15.03. 2012, 40 str. Voditelj: Franković, Bernard.

37. Regent, Aleksandar.
Analiza mjera za sprječavanje katastrofalnog požara u cestovnim tunelima / doktorska disertacija.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 20.07. 2012., 228 str. Voditelj: Franković, Bernard ; Medica Vladimir.

38. Brajković, Filip.
Sustav ukapljenog naftnog plina za kotlovnicu snage 2MW / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 21.12. 2011., 67 str. Voditelj: Franković, Bernard.

39. Glažar, Vladimir.
Optimizacija geometrije kompaktnih izmjenjivača topline / doktorska disertacija.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 13.06.2011. 2011, 177 str. Voditelj: Franković, Bernard ; Marunić, Gordana.

40. Lana Škopac.
Termoelektrana Vlaška / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 28.02. 2011., 77 str. Voditelj: Franković, Bernard.

41. Marač, Ivan.
Projekt četverokomorne sušare s tavanicama i višenamjenskim generatorom topline / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 30.03. 2011, 78 str. Voditelj: Franković, Bernard.

42. Slavić, Martina.
Primjena termografije u toplinskoj tehnici / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 12.10. 2011, 64 str. Voditelj: Franković, Bernard.

43. Belas, Ivan.
Drvna biomasa kao toplinski energent za obiteljsku kuću / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 20.09. 2010, 39 str. Voditelj: Franković, Bernard.

44. Patrčević, Nikola.
Strojarski termotehnički sustav za grijanje i hlađenje dizalicom topline / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 15.10. 2010, 90 str. Voditelj: Franković, Bernard.

45. Pavković, Marko.
Projekt toplinske stanice za gradu Znanstveno tehnologijskog parka / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 15. 06. 2010, 28 str. Voditelj: Franković, Bernard.

46. Srblin, Matea.
Termodinamički proračun sustava za toplinsku pretvorbu sunčeve enegije / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 06.10. 2010, 42 str. Voditelj: Franković, Bernard.

47. Wolf, Igor.
Numerička i eksperimentalna analiza parametara toplinske ugodnosti klimatiziranog prostora / doktorska disertacija.
Rijeka : Tehnički fakultet, 29.06. 2010., 193 str. Voditelj: Viličić, Ivan ; Franković, Bernard.

48. Balen, Marko.
Termodinamički proračun sustava za toplinsku pretvorbu sunčeve energije / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 13.09. 2009, 43 str. Voditelj: Franković, Bernard.

49. Čar, Toni.
Termodinamička analiza potrebnog učina za grijanje i hlađenje zgrade znanstveno-tehnologijskog parka u Rijeci / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 7.10. 2009, 70 str. Voditelj: Franković, Bernard.

50. Marušić, Emil.
Projekt sustava pločastih kolektora za zgradu obiteljskog turističkog gospodarstva / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.10. 2009., 37 str. Voditelj: Franković, Bernard.

51. Nakićen, Ivan.
Sustav za toplinsku pretvorbu sunčeve energije / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.09. 2009, 52 str. Voditelj: Franković, Bernard.

52. Blecich, Paolo.
Primjena infracrvene termovizijske kamere u termotehnici / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 28.6 2008., 110 str. Voditelj: Franković, Bernard ; Lenić, Kristian.

53. Marač, Ivan.
Idejno rješenje za projekt vjetroelektrne učina 18MW / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 20.09. 2008, 72 str. Voditelj: Franković, Bernard.

54. Žic, Jasmina.
Numerička analiza prijelaza topline kod izmjenjivača topline s lamelnim orebrenjem / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 20.06. 2007., 150 str. Voditelj: Franković, Bernard.

55. Lenić, Kristian.
Analiza izmjene topline i tvari pri stvaranju leda na lamelnim izmjenjivačima topline / doktorska disertacija.
Rijeka : Tehnički fakultet, 06.07. 2006., 179 str. Voditelj: Franković, Bernard ; Trp, Anica.

56. Bonefačić, Igor.
Termodinamička analiza prijelaza topline i prijenosa tvari u ložištu procesne peći / magistarski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 29.06 2005., 131 str. Voditelj: Franković, Bernard ; Medica, Vladimir.

57. Wolf, Igor.
Utjecaj geometrijskih parametara na izmjenu topline i karakteristike strujanja zraka kod lamelnih izmjenjivača topline / magistarski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 02.07 2004, 141 str. Voditelj: Franković, Bernard.

58. Červar, Boris.
Termodinamička analiza termoelektrane srednje snage / magistarski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 23.12. 2003., 117 str. Voditelj: Franković, Bernard.

59. Lenić, Kristian.
Numerička analiza utjecaja neravnomjernih rubnih temperatura na slobodnu konvekciju u zatvorenom zračnom prostoru / magistarski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 04.02. 2002., 201 str. Voditelj: Franković, Bernard.

60. Trp, Anica.
Termodinamička analiza akumulacije topline u latentnom spremniku / doktorska disertacija.
Rijeka : Tehnički fakultet, 28.06. 2002., 167 str. Voditelj: Franković, Bernard.

61. Čenić, Srđan.
Termodinamički proračun osnovnih elemenata dizalice topline / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 25.04. 2001., 54 str. Voditelj: Franković, Bernard.

62. Haramina, Vanja.
Termodinamički proračun osnovnih elemenata dizalice topline / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 28.11. 2001., 82 str. Voditelj: Franković, Bernard.

63. Viktor Dragičević.
Određivanje temperaturnih polja kod stacionarnog provođenja topline / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 25.06. 2001., 125 str. Voditelj: Franković, Bernard.

64. Roščić, Sandra.
Termodinamički proračun za projekt termotehničkih instalacija plastenika za proizvodnju cvijeća / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 20.06. 2000., 50 str. Voditelj: Franković, Bernard.

65. Mužić, Kristian.
Projekt termoenergetskog sustava manjeg brodogradilišta / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 21.06. 1998., 91 str. Voditelj: Franković, Bernard.

66. Lukarić, Sanjin.
Termodinamički proračun rotirajućeg regeneratora u sustavu generatora pare TE srednje snage / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 20.01. 1997., 140 str. Voditelj: Franković, Bernard.

67. Peša, Fler.
Termodinamička analiza problema rošenja na unutarnjim stijenkama katedrale "Sv. Jakova" u Šibeniku / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 20.06. 1997., 56 str. Voditelj: Franković, Bernard.

68. Vuković, Olgica.
Eksergijska analiza energetskog sustava hotela / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 21.05. 1997., 163 str. Voditelj: Franković, Bernard.

69. Bakić, Igor.
Konstrukcija toplinske i rashladne stanice za hotel / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 27.05. 1996., 110 str. Voditelj: Franković, Bernard.

70. Gršković, Jasenka.
termodinamički proračun sustava sunčevih kolektora za termotehničku instalaciju hotela / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 22.04. 1996., 99 str. Voditelj: Franković, Bernard.

71. Trp, Anica.
Termodinamička analiza toplinskih pojava kod rotirajućeg regeneratora topline u sustavu termoelektrane srednje snage / magistarski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 11.01. 1996, 101 str. Voditelj: Franković, Bernard.

72. Karabaić, Damir.
Termodinamički proračun akumulatora toplinske energije / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 15.01. 1995., 78 str. Voditelj: Franković, Bernard.

73. Živković, Boris.
Termodinamički proračun energetski optimalnog staklenika za sjevernojadranske klimatske uvijete / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 21.06. 1995., 138 str. Voditelj: Franković, Bernard.

74. Baban, Igor Tedy.
Toplinski proračun i konstrukcija latentnog izmjenjivača topline / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Tehnički fakultet, 18.01 1992., 63 str. Voditelj: Franković, Bernard.

75. Gobo, Valter.
Klimatizacija turističkog objekta / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet, 09.12. 1992., 46 str. Voditelj: Franković, Bernard.

76. Trp, Anica.
Toplinski proračun i projekt regenerativnog rotirajućeg zagrijača zraka / diplomski rad.
Rijeka : Tehnički fakultet Rijeka, 15.10. 1991., 160 str. Voditelj: Franković, Bernard.