Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti

Poštovani polaznici i poštovane polaznice Došlo je do promjene u načinu odvijanja nastave ovaj tjedan, pa ćemo se susresti na daljinu na poveznici  https://ovh.unipu.hr/b/dar-3he-72y Potrebno je samo da unesete svoje ime i prezime, napravite test zvuka i priključeni se na BigBlueButton platformu. Vidimo se u 15 sati u utorak 5. listopada. Zahvaljujem na razumijevanju. Marlena Plavšić Voditeljica PSPK
Sve polaznice i polaznici koji su se prijavili na Program stjecanja pedagoških kompetencija primljeni su. Dobrodošli! Upis na Program i detaljnije obavijesti o Programu bit će se u utorak 5. listopada 2021. s početkom u 15 sati u dvorani Slavka Zlatića u zgradi Sveučilišta u Ronjgovoj 1 u Puli.  Istoga dana u 16 sati u istoj prostoriji počinje nastava, i to iz kolegija Opća psihologija (doc. dr. sc. Marlena Plavšić ).
Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), prema Odluci o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (KLASA: 023-03/14-06/00003; URBROJ: 533-25-17-0013 od 16. svibnja 2017.) te sukladno odredbama članka 105. stavka 8. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008. 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 37. stavcima 2., 3., 4., 5. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u Puli dana 23. kolovoza 2021. godine raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS NA PROGRAM STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNE UČITELJICE/UČITELJE I SURADNIKE/SURADNICE U NASTAVI  
Svi polaznici i polaznice koji su se prijavili na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi su primljeni. Upis polaznika i polaznica na Program obavit će se u utorak 29. rujna 2020. godine u 15 sati u učionici br. 33 (Ronjgova 1). Istoga dana u 17 sati (dvorana 33) počinje nastava, i to iz kolegija Osnove opće i razvojne psihologije (doc. dr. sc. Marlena Plavšić).
Radi malog broja prijavljenih kandidata/kandidatkinja na Program stjecanja pedogoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi, u ak. godini 2019./2020. Program se neće izvoditi.   
Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), prema Odluci o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (KLASA: 023-03/14-06/00003; URBROJ: 533-25-17-0013 od 16. svibnja 2017.), te sukladno odredbama članka 105. stavka 8. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008. 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 37. stavcima 2., 3., 4., 5. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje:
Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi za akademsku godinu 2019./2020. bit će objavljen krajem kolovoza 2019. na mrežnim stranicama unipu.hr i u dnevnom tisku Glasa Istre.