Program stjecanja pedagoških kompetencija

Program stjecanja pedagoških kompetencija program je cjeloživotnoga stručnog usavršavanja koji omogućuje odraslima s prethodno stečenom diplomom preddiplomskog i diplomskog studija ili visokoškolskim (četverogodišnjim) i višim (dvogodišnjim) obrazovanjem, stjecanje kompetencija potrebnih za rad u nastavničkoj struci. Ovim se Programom osigurava stjecanje potrebnih 55 ECTS-a iz područja pedagoških kompetencija.


Rezultati Natječaja za upis polaznika...

Rezultati Natječaja za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija i početak nastave

Ivica Petrinić

Svi polaznici i polaznice koji su se prijavili na Program stjecanja pedagoških kompetencija su primljeni. Upis polaznika i polaznica na Program obavit će se u utorak 29. rujna 2020. godine u 15 sati u učionici br. 33 (Ronjgova 1). Istoga dana u 17 sati (dvorana 33) počinje nastava, i to iz kolegija Opća psihologija (doc. dr. sc. Marlena Plavšić).

Natječaj za upis polaznika na Program...

Natječaj za upis polaznika na Program stjecanja pedagoških kompetencija

Ivica Petrinić

Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), a sukladno odredbama članka 76.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 26. kolovoza 2019. godine raspisuje:

Najava Natječaja za upis polaznika i...

Najava Natječaja za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za akademsku godinu 2019./2020.

Ivica Petrinić

Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za akademsku godinu 2019./2020. bit će objavljen krajem kolovoza 2019. na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr) i u dnevnom tisku Glasa Istre.

Raspored nastave za razdoblje od...

Raspored nastave za razdoblje od travnja do lipnja 2019. godine

Ivica Petrinić

Najnoviju verziju rasporeda nastave možete preuzeti na stranici:

Rezultati Natječaja za upis polaznika...

Rezultati Natječaja za upis polaznika na Program stjecanja pedagoških kompetencija i početak nastave

Ivica Petrinić

Svi polaznici i polaznice koji su se prijavili na Program stjecanja pedagoških kompetencija su primljeni. Upis polaznika i polaznica na Program obavit će se u petak 12. listopada 2018. godine u 14.30 sati u učionici br. 5 (Ronjgova 1). Istoga dana u 16 sati (dvorana 28/5) počinje nastava - kolegij doc. dr. sc. Marlena Plavšić - Opća psihologija.

 

Natječaj za upis polaznika na Program...

Natječaj za upis polaznika na Program stjecanja pedagoških kompetencija

Ivica Petrinić

Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014.), a sukladno odredbama članka 76.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 02/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-OUSRH i 60/15-OUSRH)Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija.