NEALA AMBROSI RANDIĆ:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: Voditeljica Centra za kompetencije u obrazovanju - CKUO

Lokacija:
kabinet 28/3, Ronjgova 1
Konzultacije:

petkom 9,30-10,30 ili po dogovoru

 

Telefon:
+385 52 377 520
Telefon kućni:
520

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Diplomirala sam psihologiju 1988. godine u Rijeci, a magistrirala (1994.) i doktorirala psihologiju (2001.) pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.  Od 1996. zaposlena sam na Pedagoškom fakultetu u Puli, kasnije Filozofskom, a danas Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli gdje predajem kolegije: Opća psihologija, Razvojna psihologija, Psihologija učenja i nastave, Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji, Psihologija komuniciranja i Kognitivna psihologija.

Obnašala sam veći broj funkcija: pročelnica Odsjeka za zajedničke predmete (2003. - 2006.); pročelnica katedre za društveno-humanističke znanosti (2007. - 2013.); voditeljica Dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika odnosno Programa stjecanja nastavničkih kompetencija (2005. - 2011.); osnovala sam i vodila Psihološko savjetovališta za studente (2008.- 2011.); dopredsjednica Znanstvene udruge Pietas Iulia (2005. do 2013.). Bila sam članica Odbora za razvoj i financije (2007. - 2013.); zamjenica pročelnice Odjela za studij na talijanskom jeziku (2011. -2013.), a od 2014.-2015. pročelnica istog Odjela. Od 2015. voditeljica sam Centra za kompetencije u obrazovanju.

Za svoj doprinos primijenjenoj psihologiji u Hrvatskoj u 2016. godini dobila sam društveno priznanje Marulić: Fiat Psychologia.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Životna žaljenja u relaciji sa zdravstvenim statusom i subjektivnom dobrobiti starijih osoba

Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. dani Ramira i Zorana Bujasa

Odnos otvorenosti prema iskustvu i uspješnog starenja: provjera medijacijske uloge životnih žaljenja

Tucak Junaković, Ivana ; Ambrosi-Randić, Neala ; Nekić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
XXI. dani psihologije u Zadru

Self-assessment of thinking and learning abilities in the context of intelligence, self- esteem, and fear of testing

Ambrosi-Randić, Neala ; Glivarec, Žanet
Poglavlja u knjigama, 2018.

Odnos otvorenosti prema iskustvu i uspješnog starenja: Provjera posredujuće uloge životnih žaljenja

Tucak Junaković, Ivana ; Ambrosi-Randić, Neala ; Nekić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Psihologijske teme

Optimizam, zadovoljstvo i zdravlje starijih osoba

Ambrosi-Randić, Neala ; Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Odnos redoslijeda rođenja i inteligencije: metodološka pogreška ili nešto više?

Ambrosi-Randić, Neala ; Glivarec, Jeannette
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Usporedba biomedicinskoga i alternativnoga modela uspješnoga starenja

Ambrosi-Randić, Neala ; Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja

Illness Perception in Overweight and Obese Patients with Cardiovascular Diseases

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Eating and weight disorders

Percepcija kroničnih bolesti u kontekstu psihološke dobrobiti starijih osoba

Ambrosi-Randić, Neala, Nekić, Marina, Tucak Junaković, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Socijalna psihijatrija

Some psychosocial predictors of successful aging among Croatian older adults

Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina ; Ambrosi- Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 2017.

Strategije suočavanja u kontekstu intelektualnih sposobnosti, emocionalne inteligencije i samopoštovanja

Ambrosi-Randić, Neala ; Glivarec, Jeanette
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Parental satisfaction and generativity in the context of successful aging

Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
15th European Congress of Psychology

Felt Age, Desired, and Expected Lifetime in the Context of Health, Well-Being, and Successful Aging

Ambrosi-Randić, Neala ; Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
International journal of aging & human development

Grafomotorika kao prediktor intelektualnih sposobnosti u školskoj dobi

Ambrosi-Randić, Neala ; Glivarec, Jeanette
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu

Provjera alternativnog modela uspješnog starenja

Ambrosi-Randić, Neala ; Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Dani Ramira i Zorana Bujasa (23 ; 2017)

Korištenje interneta u starijoj dobi: je li važno za uspješno starenje?

Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Suvremena psihologija

Roditeljsko zadovoljstvo, generativnost i uspješno starenje

Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Suvremena psihologija

Srebrni surferi: je li korištenje interneta važno za uspješnije starenje?

Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Percepcija kroničnih bolesti kod starijih osoba

Ambrosi-Randić, Neala ; Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. Godišnja konferencija psihologa Hrvatske

Spremnost za školu kao prediktor intelektualnih sposobnosti, samopoštovanja i depresivnosti u školskoj dobi

Ambrosi-Randić, Neala ; Glivarec, Žanet
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. Godišnja konferencija psihologa Hrvatske

Subjektivna, željena i očekivana dob i neki aspekti dobrobiti: što starijima treba da bi se osjećali mlađe?

Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
XX. Dani psihologije u Zadru

Psihosocijalni aspekti dobrobiti u kontekstu uspješnog starenja

Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
XX. Dani psihologije u Zadru

Students’ Wisdom Related Knowledge as Expertise

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
XIV Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES)

Animismo, artificialismo e finalismo nel pensiero preoperatorio

Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Studia Polensia

Mudrost i zdravlje kod starijih osoba

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija starenja pogled u budućnost

The role of education in development of wisdom

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
XIII Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES): Quality, Social Justice and Accountability in Education Worldwide

Motivazione integrativa e strumentale nell'apprendimento dell'italiano

Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Studia Polensia

Wisdom and health in adulthood

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
7th European Conference on Positive Psychology

Promišljanje psihologije - monografija o Dževdetu Hadžiselimoviću

Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2014.

Tko su mudri ljudi? Prilog istraživanju implicitnih teorija mudrosti

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Stili attributivi motivazionali nell'apprendimento dell'italiano L1-L2

Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Studia Polensia

Instrumentalna i integrativna motivacija za učenje talijanskog jezika kod učenika osnovnih škola s nastavom na hrvatskom i talijanskom jeziku

Ambrosi-Randić, Neala
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
21. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Binge eating as a determinant of emotional state in overweight and obese males with cardiovascular disease

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Tkalčić, Mladenka ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Maturitas

Abilita` metalinguistiche negli alunni bilingui e monolingui

Močinić, Andrea ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Studia Polensia

Mjerenje mudrosti s aspekta eksplicitnih teorija

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Jesu li djed i baka mudriji od mame i tate? Prilog istraživanju implicitnih teorija mudrosti

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Tjelesna aktivnost prekomjerno teških i pretilih pacijeneta s kardiološkim problemima

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ružić, Alen
Poglavlja u knjigama, 2011.

Psihosocijalni aspekti pretilosti

Ambrosi-Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 2011.

Strategies for goal-achievement in older people with different levels of well-being

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Studia psychologica

Prati li reforma učenja reformu visokog obrazovanja?

Piršl, Elvi ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Društvo i tehnologija

EMOCIJE PRI ISPITIVANJU INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA

Ambrosi-Randić, Neala ; Hadžiselimović, Dževdet
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja,

Motivacija i strategije učenja u sveučilišnim programima s nastavom na talijanskom jeziku

Ambrosi-Randić, Neala ; Ružić, Helena
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Metodički obzori

Treći interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji "Rana intervencija lokalna zajednica" : knjiga sažetaka = The third interdisciplinary symposium on early development and communication "Early intervention and local community" : Book of abstracts


Uredničke knjige, 2010.

Weight Loss and Maintenance in Overweight and Obese Patients with Cardiovascular Disease

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ambrosi-Randić, Neala ; Ružić, Alen
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Psihologijske teme

L`italiano L2 Indagini sulla motivazione

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2010.

Physical activity in overweight and obese patients with cardiovascular problems

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ružić, Alen
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
XL Congress of European Association for Behavioural & Cognitive Therapies (EABCT 2010)

Predictors of Life Satisfaction in Older People

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
European Conference on Positive Psychology (3 ; 2006)

Stavovi o dijeti i odstupajuće navike hranjenja u hrvatskih adolescenata

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ambrosi-Randić, Neala ; Bosnar, Ksenija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
II. hrvatski kongres primijenjene psihologije

LE CONOSCENZE DEI BAMBINI SUL FUNZIONAMENTO DELLA MEMORIA

Cerin, Jasmina ; Ambrosi-Randić, Neala
Stručni radovi, 2008.
Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu,

Starije osobe u dnevnim novinama - analiza sadržaja

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija - mediji - etika

Strategies for goal-achievement in older people with different levels of well-being

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
4th European Conference on Positive Psychology

English as a foreign language learning strategies used by Croatian learners

Ambrosi-Randić, Neala ; Kostić-Bobanović, Moira
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Annales (Koper)

Sociolinguistic elements / scopes in natural and institutional context of the Italian language in a Croatian sample

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi- Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
EUROSLA

Bologna process and the first-year students expectations at University of Pula

Ambrosi Randić, Neala ; Piršl, Elvi ; Bezinović, Petar
Poglavlja u knjigama, 2008.

Poremećaji hranjenja i internet: analiza sadržaja hrvatskih web stranica

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra, Ogresta, Jelena ; Lacovich, Mauro
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Psihologijske teme

Thin-Ideal Internalization and Comparison Process as Mediators of Social Influence and Psychological Functioning in the Development of Disturbed Eating Habits in Croatian College Females

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ambrosi-Randić, Neala ; Kukić, Miljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Psihologijske teme

Uspješno starenje

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Autorske knjige, 2008.

Test spremnosti za školu TSŠ

Hadžiselimović, Dževdet ; Vukmirović, Žarko ; Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2008.

English as a foreign language learning strategies used by Croatian learners

Ambrosi-Randić, Neala ; Bobanović-Kostić, Moira
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Annales - Anali za istrske in mediteranske studije - Series Historia et Sociologia (Koper)

Language learning strategies in different english as a foreign language education levels

Bobanović-Kostić, Moira ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Društvena istraživanja

Stavovi o stari(ji)m osobama u Istri

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost ;

Blogovi o poremećajima hranjenja

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bullian, Alessandra ; Ogresta, Jelena ; Lacovich, Mauro
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Konferencija hrvatskih psihologa (15 ; 2007)

Self-reported versus measured weight and height by adolescent girls : a Croatian sample

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Perceptual and Motor Skills

Some Predictors of Life Satisfaction in Older Men and Women in North-West Croatia

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
European Conference on Positive Psychology (3 ; 2006)

Attitudes toward dieting in girls with different professional interests

Greblo, Zrinka ; Bosnar, Ksenija ; Ambrosi-Randić, Neala ; Vukmir, Vedrana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
26th International Congress of Applied Psychology

Nove norme za Test spremnosti za školu (tsš) i metrijske značajke b-forme testa. Dodatak priručniku za TSŠ

Hadžiselimović, Dževdet ; Ambrosi-Randić, Neala
, 2006.

Neverbalni prekinuti nizovi. Test intelektualnih sposobnosti

Hadžiselimović, Dževdet ; Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2006.

Provjera metrijskih karakteristika skale stava prema dijeti

Greblo, Zrinka ; Ambrosi-Randić, Neala ; Bosnar, Ksenija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Prvi hrvatski kongres primijenjene psihologije "Psiholozi u unaprjeđenju i zaštiti zdravlja - interdisciplinarni pristup"

Self-reported Life Satisfaction of Elderly People in Northwest Croatia

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Alps-Adria Conference in Psychology (7 ; 2005)

U sjeni ladonje : slika starenje u Istri

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2005.

METRIC PROPERTIES OF THE GENERAL ATTITUDE TOWARD DIETING SCALE IN A SAMPLE OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Bosnar, Ksenija ; Ambrosi-Randić Neala ; Vukmir, Vedrana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
7th Alps-Adria Conference in Psychology

Attitudes toward dieting in non-athletes and in athletes participateing either in combat sports or sports with a marked aesthetic component

Bosnar, Ksenija ; Vukmir, Vedrana ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
International Scientific Conference on Kinesiology "Science and Profession - Challenge for the Future" (4 ; 2005)

Psychometric properties of the Eating Attitudes Test and Children’ s Eating Attitudes Test in Croatia

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Eating and Weight Disorders

Nine, seven, five, or three: How many figures do we need for assessing body image?

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Takšić, Vladimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Perceptual and motor skills

KI-4 test intelektualnih sposobnosti.

Hadžiselimović, Dževdet ; Vukmirović, Žarko ; Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2004.

Razvoj poremećaja hranjenja

Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2004.

Perceptions of body image among Japanese and Croatian children of preschool age

Ambrosi-Randić, Neala ; Tokuda, Katsumi
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Perceptual and Motor Skills

Konstrukcija skale stava prema dijeti

Bosnar, Ksenija ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa PSIHOLOG I ZAJEDNICA

Različiti aspekti slike tijela i navike hranjenja u adolescenciji

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Stubbs, Lavinia ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Psihologijske teme

Le abilita' comunicative complesse: l'assertivita' a scuola

Ambrosi-Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 2003.

Argomenti e didattiche a confronto : atti del Corso di aggiornamento e perfezionamento per docenti di italiano L2 : anni 2000, 2001, 2002.


Uredničke knjige, 2003.

Strategie per apprendere e ricordare

Ambrosi-Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 2003.

Novija istraživanja u području predodžbe o vlastitom tijelu

Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Metodički ogledi

Analisi dello spazio semantico nell`italiano standard e nella lingua dei giovani

Ambrosi-Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 2003.

Body-size preferences in Croatian children ages seven to ten years

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Perceptual and Motor Skills

Razgovori o videomedijskoj ovisnosti ili – tko je ubio djeda?


Uredničke knjige, 2002.

Spolna orijentacija, nezadovoljstvo tijelom i navike hranjenja u školskoj dobi

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ambrosi-Randić, Neala ; Mustapić, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
10. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Biološki, psihološki i socijalni faktori u razvoju poremećaja hranjenja

Ambrosi-Randić, Neala
Doktorske disertacije, 2001.

Neke mjerne značajke testa intelektualnih sposobnosti KI-4

Hadžiselimović, Dževdet ; Ambrosi-Randić, Neala
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
9. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Razgovori o nasilju nad djecom


Uredničke knjige, 2001.

Perception of current and ideal body size in preschool age children

Ambrosi-Randić, Neala
Drugi radovi u časopisima, 2000.
Perceptual and Motor Skills

Lo stress nell'insegnamento

Ambrosi-Randić ; Neala
Stručni radovi, 1999.
SN. Scuola nostra

Riflessi culturali nello specchio

Ambrosi-Randić, Neala
Stručni radovi, 1998.
La Battana

L`mmagine dell`Altro nella valutazione del proprio Sé

Ambrosi-Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 1998.

Provjera konstrukta "predodžba o vlastitom tijelu" kod muškaraca od 19 godina

Ambrosi-Randić, Neala
Magistarski radovi, 1994.

Profesionalni interesi i članstva

Moje uže područje znanstvenog interesa vezano je uz sliku tijela i poremećaje hranjenja, a u posljednjih se petnaest godina intenzivnije bavim inteligencijom i pozitivnim aspektima starenja.

Članica sam Hrvatskog psihološkog društa, Hrvatske psihološke komore i Sekcije za psihologiju starenja