Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla četiri (4) demonstratora-ice u akademskoj godini 2019./2020. na Medicinskom fakultetu u Puli, preddiplomski stručni studij Sestrinstvo na kolegijima „Osnove zdravstvene njege“ i „Proces zdravstvene njege“.

1. na kolegiju „Osnove zdravstvene njege“ dva-ije (2) studenta-ice preddiplomskog stručnog studija biraju se za demonstratora-icu i bit će angažirani-e na kolegiju u zimskom semestru. Uvjeti za odabir su položen kolegij najmanje s ocjenom vrlo dobar.

2. na kolegiju „Proces zdravstvene njege“ dva-ije (2) studenta-ice preddiplomskog stručnog studija biraju se za demonstratora-icu i biti će angažirani-e na kolegiju u ljetnom semestru. Uvjeti za odabir položen kolegij najmanje s ocjenom vrlo dobar.

Pozivaju se studenti i studentice zainteresirani za obavljanje poslova demonstratora-ice da najkasnije do 25. studenoga 2019. godine dostave svoju prijavu i životopis (CV) preporučljivo u Europass formatu,  na adresu elektronske pošte:

  • dijana.majstorovic@unipu.hr  s naznakom Javni poziv za demonstratora-icu za kolegij Osnove zdravstvene njege“ i „Proces zdravstvene njege“.

Predviđena cijena sata: 25,00 kn
Period rada: akademska godina 2019./2020. 

Nakon provedenog postupka s odabranim studentom sklopit će se Ugovor o obavljanju studentskog posla.

Popis obavijesti