NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


Sveučilište Jurja Dobrile  u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

1. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent,  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja ekonomije, grane međunarodna ekonomija.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis;
  2. presliku diplome o doktoratu znanosti (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja)
  3. opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
  4. popis objavljenih  znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;
  5. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
  6. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti