Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši 

ISPRAVKU  NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 92 od dana 15. studenog 2017. godine na način da se nakon riječi polje briše riječ „kliničke“ a dodaje riječ „temeljne“. Također, tekst: „grana: Interna medicina“  briše i umjesto riječi „puno“ stoji riječ „nepuno“.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti