IEN Letnja škola ekonometrije prva je ljetna škola ekonometrije na području Zapadnog Balkana. Letnja škola ekonometrije produkt je edukativnog programa IEN Letnje škole ekonomije koja godinama privlači istaknute predavače, istraživače i studente iz različitih dijelova svijeta. 

Zainteresirani studenti imaju mogućnost upoznati se s osnovama teorijske i primijenjene ekonometrije. Ovogodišnji program biti će baziran na osnovama ekonometrijskog modeliranja u statističkom paketu STATA:

 

 • Principi ekonometrije
 • Linearni regresijski model
 • Nelinearni regresijski model
 • Ekonometrija panela.

Predavanja i literatura biti će dostupni na srpskom jeziku. Broj mjesta je ograničen na 20 polaznika (1 IEN laptop – 1 polaznik).

Cijena programa iznosi 100€. U cijenu je uključeno: 

 • PDF bilješke s predavanja
 • STATA datoteke s predavanja
 • certifikat
 • osvježenja tijekom pauza.

Važni datumi: 

 • rok za prijavu
  •  15.01.2019.-15.04.2019.
 • odabir kandidata
  • 15.04.2019.-01.05.2019.
 • uplate kotizacija
  • 01.05.2019.-15.06.2019.
 • IEN Letnja škola ekonometrije 2019
  • 01.07.2019.-04.07.2019.

Studenti se mogu prijaviti slanjem CV obrasca i kontakt podataka (ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa).

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na: 

Popis obavijesti