Dokumenti izdavačke djelatnosti

I. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

II. Plan izdavačke djelatnosti

III. Konačan plan izdavačke djelatnosti

IV. Izvješće o realizaciji konačnog plana izdavačke djelatnosti

V. Sa(n)jam knjige

VI. Obrasci

VII. MZO

       > VII.1. Javni poziv za financijsku potporu za 2019. godinu

VIII. Tisak