ADRIANA BELETIĆ:

UNWTO Affiliate Member


O vanjskom suradniku

Adriana Beletić, pred.

Zvanje: predavač

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski