Stručna praksa


OSNOVNI PODACI

Šifra:

171799

ECTS:

4.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Marko Kršulja

Izvođači:

dr. sc. Karlo Griparić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Seminar 45

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Proizvodno strojarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Proizvodno strojarstvo


TERMINI KONZULTACIJA